Kadın Dostu Dijital Yol

Kadın Dostu Dijital Yol

6 December 2022

Dijital dönüşümü kadın emeği ve kadın iş gücü açısından analiz eden Kadın Dostu Dijital Yol: Türkiye’de Turizm ve İmalat Sektörlerinde Dijitalleşme ve Kadın İş Gücü Araştırması Raporu yayınlandı. Rapor; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Dijital Yol Projesi kapsamında hazırlandı. Projeyle imalat ve turizm sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerini doğru yönetmeleri ve verimliliklerini artırmalarının yanı sıra bölgeler arasındaki eşitsizliklerin azaltılmasına katkı sağlanması da amaçlandı.

Document Type
Regions and Countries