2022 Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (ÇBYE)

English

pdf (1MB)

İndir

2022 Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (ÇBYE)

19 October 2022

2022 Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (ÇBYE), yoksulluğu büyük çapta azaltılabileceğini ve yoksulluğun birbiriyle bağlantılı yönlerini ele almak için kalkınma çabalarında çığır açma potansiyeli olan yeni “yoksulluk profilleri”ni ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Oxford Üniversitesi Oxford Yoksulluk ve İnsani Gelişme İnisiyatifi (OPHI) tarafından yapılan analiz, insanların günlük yaşamlarında yoksulluğun farklı yönlerini nasıl yaşadıklarını -eğitim ve sağlığa erişimden konut, içme suyu, sanitasyon ve elektrik gibi yaşam standartlarına uzanan yelpazede- anlamak için yoksulluğun ölçüsü olarak gelirin ötesine bakıyor.

Rapor özellikle, dünya genelinde çok boyutlu yoksulluk içinde yaşayan insanları yaygın olarak etkileyen birtakım “mahrumiyet demetleri”ni -yoksulluğun yinelenen örüntülerini- ortaya çıkarıyor. Veriler kullanılarak, bazı yerlerde daha yaygın olan farklı yoksulluk profilleri teşhis ediliyor. Bu yaklaşım, yoksulluğun çoklu yönlerini aynı anda ele alacak stratejileri tasarlamada çok önemli bir adım oluşturuyor.

COVID-19 küresel salgınından önce ve halihazır hayat pahalılığı krizi dikkate alındığında dahi, mevcut veriler, gelişmekte olan 111 ülkede 1,2 milyar insanın akut çok boyutlu yoksulluk içinde yaşadığını gösteriyor. Bu rakam, yoksulluğun günde 1,90 ABD Dolarından az gelirle geçinmek olarak tanımlandığı durumda yoksul olarak nitelenen kitlenin yaklaşık iki katını temsil ediyor.

*** Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi veri eksikliği nedeniyle Türkiye için hesaplanamadığından, 2022 Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi raporuna Türkiye dahil edilememiştir.

Basın bültenini okumak için tıklayın.