İnsani Gelişme Raporu 2023/2024

İnsani Gelişme Raporu 2023/2024

13 March 2024

2023/24 İnsani Gelişme Raporu, kalkınmadaki eşitsiz ilerlemeden, yoğunlaşan eşitsizliklerden ve artan siyasi kutuplaşmadan kaynaklanan ve acilen çözmemiz gereken tehlikeli tıkanıklığı değerlendiriyor. Rapor, küresel karşılıklı bağımlılığın nasıl yeniden yapılandığına eğilerek çok taraflılığın önemli bir rol oynayacağı bir yol haritası öneriyor.
 

***


Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi ve Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak neden bataklıktan kurtulmak için verilen gönülsüz bir çaba gibi geliyor?
Pek çok yerde barışı yeniden tesis etmek, hatta barışa giden umut verici birer başlangıç olan duraksama veya ateşkesler neden bu kadar zor elde ediliyor?
Yapay zeka, altına hücum misali hızla ilerlerken biz neden dijital yönetişim konusunda ilerleyemiyoruz?
Kısacası neden bu kadar sıkışıp kaldık? Ve miyop bir şekilde şiddet veya tecritçiliğe başvurmadan bu çıkmazdan nasıl kurtuluruz? 2023/2024 İnsani Gelişme Raporu'nu motive eden sorular, bunlar.

Document Type