2020 Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (ÇBYE)

English

pdf (1MB)

İndir

2020 Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (ÇBYE)

16 July 2020

Bugün yayınlanan rakamlar, COVID-19 küresel salgını başlamadan önce, güvenli su, eğitim, elektrik, gıda ve başka altı göstergeyi içeren ve gelirin ötesine bakan bir ölçü olan küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi’ne (ÇBYE) göre, çok boyutlu yoksulluğun ortadan kaldırılması yolunda ilerleme kaydedildiğini gösteriyor. Şimdi artık, bu ilerleme tehlikede. *** Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi veri eksikliği nedeniyle Türkiye için hesaplanamadığından, 2020 Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi raporuna Türkiye dahil edilememiştir.