Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Genç Kadınlar Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi Araştırması

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Genç Kadınlar Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi Araştırması

pdf (1MB)

İndir

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Genç Kadınlar Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi Araştırması

21 April 2023

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Genç Kadınlar Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi Araştırması, Sabancı Vakfı tarafından desteklenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülen “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi” kapsamında gerçekleştirildi.

Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi Araştırması ile öncelikle Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi’nin yürütüldüğü pilot iller olan Adana, Diyarbakır ve İzmir’deki 18-29 yaş arası NEET genç kadınların mevcut durumu ortaya koyuldu. Bu illerdeki NEET genç kadın kitlesini oluşturan kümeler belirlendi ve bu kümeler demografik yapı, sosyal hayat değerleri, iş hayatına yaklaşımları, iş arama yolları ile ilgili bilgi düzeyleri gibi unsurlar açısından incelendi. Belirlenen her bir alt küme için NEET genç kadınların istihdama dahil edilmelerine, sosyal kapsayıcılığın ve farkındalığın artırılmasına ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine yönelik ihtiyaç analizi yapıldı. 

Türkiye’de 18-29 yaş grubunda ne eğitimde ne istihdamdaki erkeklerin oranı %24,4 iken kadınlarda bu oran %50,5. Yani 18-29 yaş arası her iki kadından biri ne eğitimde ne istihdam yer alıyor. Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi Araştırması, sunduğu bulgular ve önerilerle NEET genç kadınların beceri geliştirme ve istihdama yönelik farklılaşan ihtiyaçlarını ortaya koyuyor. 

Document Type
Regions and Countries