Türkiye’de Plastik Sektörüne Bakış

Publication cover

English

pdf (1MB)

İndir

Türkiye’de Plastik Sektörüne Bakış

9 June 2023

UNDP Türkiye, Japonya Hükümeti ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle Hatay için İklim Eylemi Projesi kapsamında hazırlanan "Türkiye’de Plastik Sektörüne Bakış" adlı rapor yayınladı. Bu kapsamlı rapor, özellikle Türkiye'ye odaklayarak, plastik kirliliği sorununu ele almayı amaçlamaktadır. Rapor, plastik konusunda küresel ve yerel bağlamı incelemekte, plastik kirliliğinin çevresel sonuçlarını vurgulamakta, politika yaklaşımlarını ve temel araçları araştırmakta, Türkiye’nin politika çerçevesini değerlendirmekte ve plastik değer zinciri ile atık yönetim uygulamalarını analiz etmektedir. Rapor, sürdürülebilir bir gelecek için öneriler ve yol haritaları sunarak, plastik kirliliğiyle mücadelede politika yapıcılar ve paydaşlar için farkındalık yaratmayı ve rehberlik sağlamayı amaçlamaktadır.