2023 Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (ÇBYE)

2023 Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (ÇBYE)

11 July 2023

Bu rapor dünyadaki çok boyutlu yoksulluğun (metnin devamında “yoksulluk” olarak anılacaktır) durumu hakkında bir özet güncelleme sunuyor. 110 gelişmekte olan ülkeden 6,1 milyar insanı kapsayan verileri derliyor, ki bu sayı gelişmekte olan ülkelerin nüfusunun yüzde 92’si. Dünyada yoksulluğun ne kadar yaygın olduğu hakkında önemli, sürüp giden bir hikaye anlatıyor ve tüm biçimleriyle yoksulluğu ortadan kaldırmak için bilgilendirmek ve çabaları hızlandırmak amacıyla yoksul insanların yaşamları, yoksunlukları ve yoksulluklarının yoğunluğunun içyüzünü anlama fırsatı veriyor. Hâlâ sadece az sayıda ülkenin COVID-19 pandemisinden sonraki döneme ait verilere sahip olması nedeniyle raporda, güncel çok boyutlu yoksulluk verileri için acil çağrıda bulunuluyor. Küresel yoksulluğun çok çarpıcı yıllık durum değerlendirmesini sunan rapor, aynı zamanda her bölgedeki başarı örneklerini de tanıtıyor.

*** Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi veri eksikliği nedeniyle Türkiye için hesaplanamadığından, 2023 Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi raporuna Türkiye dahil edilememiştir.

Basın bültenini okumak için tıklayın.

Document Type
Regions and Countries