“Türkiye’de Kırsaldaki Küçük Tarımsal İşletmelerin COVID-19 Sonrası Güçlenmesi İçin Dijital Pazarlama ve Ticaret Çözümleri” Raporu

“Türkiye’de Kırsaldaki Küçük Tarımsal İşletmelerin COVID-19 Sonrası Güçlenmesi İçin Dijital Pazarlama ve Ticaret Çözümleri” Raporu

30 May 2022

Rapor, COVID-19'un tarım sektöründeki kırsal küçük tarım işletmelerinin üzerindeki etkilerini azaltmaya yardımcı olabilmek için tarım sektöründeki dijital iş çözümlerinin kullanılabilirliğini ve Türkiye'deki kırsal küçük işletme sahiplerinin bu hizmetlere yönelik talebini değerlendiriyor.

Rapor; Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortak girişimi ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın teknik desteğiyle, BM’nin kanıta dayalı politikaları desteklemek amacıyla yapılan “COVID-19 Pandemisinin Türkiye Tarımsal Gıda Sektörü ile Kırsal Alanlar Üzerine Etkilerinin Hızlı Değerlendirilmesi” çalışmasının ikinci aşaması olarak hazırlandı. Bu çalışma ile pandeminin tarımsal geçim kaynakları üzerindeki etkilerinin azaltılması amacıyla politika tavsiyeleri ortaya koyulmuştu.

Bu kapsamda, FAO, IFAD ve UNDP ortaklığında hazırlanan “Türkiye’de Kırsaldaki Küçük Tarımsal İşletmelerin COVID-19 Sonrası Güçlenmesi İçin Dijital Pazarlama ve Ticaret Çözümleri” Raporu, Tarım ve Orman Bakanlığının teknik desteğiyle IFAD’ın ana çalışma alanları dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu raporun odağını ise daha öncekileri destekleyecek dijital çözüm önerileriyle COVID-19’ın kırsal küçük işletmeler üzerindeki etkilerini azaltmak ve işletmeleri güçlendirmek oluşturuyor.