GYZYKLANÝAN TARAPLAR BILEN ÖZARA HEREKET ETMEGIŇ MEÝILNAMASY (GTÖHM)

GYZYKLANÝAN TARAPLAR BILEN ÖZARA HEREKET ETMEGIŇ MEÝILNAMASY (GTÖHM)

May 28, 2022

Şu resminamada beýan edilýän, “Gyzyklanýan taraplar bilen özara hereket etmegiň meýilnamasy” (GTÖHM) dürli gyzyklanýan taraplar bilen aragatnaşyk saklamak, zerur bolan geňeş we maslahatlary geçirmek, şikaýatlaryň talaba laýyk garalmagyny, şeýle hem taslamanyň netijeli durmuşa geçirilmegini üpjün etmek maksady bilen işlenip taýýarlandy we taslama bilen umumy tanyşdyrmak üçin hödürlendi.