Durnukly osüş maksatlary amala aşyrmakda bilelikdäki hyjuw:Birleşen Milletler Guramasy Türkmenistanda: 2016-2020 ýyllar

The UN in Turkmenistan 2016-2020 English

Download

Durnukly osüş maksatlary amala aşyrmakda bilelikdäki hyjuw:Birleşen Milletler Guramasy Türkmenistanda: 2016-2020 ýyllar

October 16, 2021

Bu neşirde Türkmenistanyň öz halkynyň we planetanyň gülläp ösmegi üçin, şeýle hem Türkmen halky üçin berk, howpsuz we durnukly geljegi gurmak üçin goýan maýa goýumlary we tagallalary beýan edilýär. Suratlar we hekaýalar Türkmenistan halkynyň başdan geçirenlerini, gazananlaryny we isleglerini, şeýle hem Türkmenistanyň we BMG-niň döwlet we geljek nesiller üçin bilelikde hyzmatdaşlyk etmegi dowam etjekdigine bolan ynamyny görkezýär

Regions and Countries