BMGÖM Türkmenistanda

Biziň üns merkezimiz

Türkmenistan we BMGÖM hereketde

Ýurduň ileri tutýan ugurlary we BMGÖM-niň täze Strategiki meýilnamasy esasynda ösüş ugrunda toplumlaýyn çözgütler.

Biziň 2022-2025-nji ýyllar üçin Strategiki meýilnamamyzda #NextGenUNDP-niň #FutureSmartUNDP geçişi beýan edilýär. Ol, geljekde ösüş ugrunda üstünlik gazanmak üçin biziň täze gollanmamyzdyr. BMGÖM-niň 170 ýurtda 50 ýyllyk tejribesine esaslanyp, bu täze çemeleşme, ýurduň talaplarynyň iň ýokary bolan ýerlerine ünsi jemlemäge we ileri tutulýan ugurlary kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Bilelikde işlemek arkaly, biz adamlaryň we planetanyň arasynda deňagramlylygy ýola goýup, has adalatly we durnukly gelejegi gurmak üçin adamlaryň saýlamak mümkinçiliklerini giňeltmegi maksat edinýäris.

Biziň işimiz

Sanlaşdyrma, innowasiýa we ösüşi maliýeleşdirmek esasynda biziň gol çekmek babatyndaky çözgütlerimiz Türkmenistanda öz täsirini we gerimini nähili tizleşdirýändigi barada öwreniň.