NextGenUNDP

NextGenUNDP

pdf (1MB)

Download

NextGenUNDP

August 19, 2021

Häzirki wagtda özgeriş we ösüş ýolundaky wajyp meseleleriň mümkin bolan iň gowy çözgütleriniň tapylmagy babatynda Türkmenistanyň Hökümetiniň saýlan hyzmatdaşy bolmak biz üçin ullakan hormat. Biz hökümet we Türkmenistanda ösüş boýunça beýleki hyzmatdaşlar bilen bilelikde ýurtda DÖM-iň uýgunlaşdyrylmagy we amala aşyrylmagy babatynda ähli tagallalary edýäris. BMGÖM biziň iň gowy adamlarymyzy, maýamyzy, bilimlerimizi we innowasiýalarymyzy çekmek bilen, bilelikdäki işler üçin platforma üpjün etmäge we ösüş proseslerinde araçy bolup hyzmat etmäge ymtylýar.

Regions and Countries