BMGÖM we ÝUNISEF Türkmenistanyň talyp ýaşlaryny Halkara Ene Ýer gününi bellemeklige çekýär

April 24, 2024
climate education

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty, 2024-nji ýylyň 22-nji apreli

BMGÖM Türkmenistanda

BMGÖM Türkmenistandaky ÝUNISEF bilen bilelikde 2024-nji ýylyň 22-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň (HGI) binasynda geçirilen Halkara Ene Ýer Gününi bellemek mynasybetli ýurduň talyplary bilen duşuşyk geçirdi.

Duşuşygyň dowamynda BMGÖM we ÝUNISEF-iň hünärmenleri talyplar bilen Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmekde we howa krizisine garşy göreşmekde ýaş nesliň orny, howa bilimi, has durnukly şäherleri döretmek, rejeli sarp etmek we galyndylary dolandyrmak ýaly temalary ara alyp maslahatlaşdylar.

Duşuşyk, Türkmenistandaky BMGÖM tarapyndan Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň HGI bilen bilelikde  2030-njy ýyla çenli döwri üçin Durnukly ösüş pudagynda gün tertibine ýaşlary çekmek üçin başlanan "#TurkmenYouth4SDGs" bilim sessiýalarynyň bir bölegi hökmünde gurnaldy.

 

climate education youth

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty, 2024-nji ýylyň 22-nji apreli

BMGÖM Türkmenistanda