Vårt fokus

UNDP:s arbete

Dagens utvecklingsutmaningar är komplexa och varje kontext är unik. Med över 50 års av erfarenhet skräddarsyr vi vårt arbete utifrån förutsättningarna och behoven hos de länder och samhällen vi tjänar. UNDP:s strategiska plan (2021-2025) har utformats för att vara lyhörd för mångfalden och olikheterna i de drygt 170 länder som vi är verksamma i. Mångfalden återspeglas i tre breda fokusområden; fattigdomsbekämpning, strukturella transformationer samt förebyggande av kriser och katastrofer.
 


I över fem decennier har vi funnits på plats i runt 170 länder och territorier. Här kan du läsa mer om vårt arbete inom olika områden: