UNDP-Guatemala-woman-harvesting-smile-33304155134.jpg

Sverige

UNDP och Sverige

UNDP och Sverige

Sverige är en viktig partner i UNDP:s arbete och en av organisationens största givare. UNDP:s partnerskap med Sverige lägger grunden för ett strategiskt och långsiktigt arbete för att uppnå våra gemensamma mål om en hållbar utveckling där ingen lämnas utanför. 

Tack vare Sveriges stöd till UNDP har levnadsvillkoren för miljontals människor runt om i världen förbättrats vad gäller demokrati, mänskilga rättigheter, jämställdhet och jämlikhet, parallellt med insatser för att värna om klimatet och planetens resurser.

Den svenska regeringens bidrag möjliggör förutsägbar och flexibel finansiering som i sin tur gör att UNDP kan leverera sin strategiska plan, förebygga och snabbt reagera på kriser över hela världen och samtidigt samordna genomförandet av Agenda 2030, den mest omfattande utvecklingsagendan någonsin.