Miljoner Afghaners liv och uppehälle är i fara om stöd uteblir

30 March 2022

 

Achim Steiner träffade kvinnliga entreprenörer från Mazar-e-Sharif den första dagen av hans två dagarsbesök i Afghanistan.

 


Achim Steiner, chef för UNDP, uppmanar till att åter tillåta flickor att gå i högstadiet och vädjar till det internationella samfundet att visa solidaritet i samband med den stundande globala givarkonferensen.  

30 mars, Kabul | New York – UNDP-chefen påminde det internationella samfundet om att den afghanska befolkningen inte får glömmas bort när världen riktar sin uppmärksamhet mot kriget i Ukraina och uppmanade till fortsatta investeringar för att rädda liv och uppehällen.

Achim Steiner betonade också vikten av flickors och kvinnors rättigheter i landet. De senaste besluten att hindra flickor från utbildning från årskurs 6 och framåt är mycket oroande och UNDP är fast beslutet att arbeta med andra FN-organ för att försvara och främja flickors och kvinnors tillgång till utbildning och arbete, och att skydda dessa rättigheter.

"UNDP:s partnerskap är ofta flerdimensionella, och ibland ställs vi inför utmaningar som, likt flickors utbildning i Afghanistan, kan bli förkastningslinjer," sa Steiner. "Både pojkar och flickor måste tillåtas i klassrummen eftersom Afghanistans framtid måste vara för alla afghaner, inte bara ett fåtal utvalda. UNDP kommer att fortsätta att hjälpa afghaner att skapa en starkare socio-ekonomiska grund att växa från.”

Steiner kommenterade situationen i Afghanistan under en tvådagarsresa till landet där han träffade kvinnliga företagare, akademiker, företrädare för det civila samhället, den privata sektorn och beslutsfattare. Han flaggade också för det brådskande behovet av åtgärder för att förhindra eskalerande fattigdom och ekonomisk instabilitet.

"Vi rapporterade i slutet av förra året att 97 procent av afghanerna riskerar att leva i fattigdom i mitten av 2022, och tyvärr nås den siffran snabbare än väntat," sa Steiner. "Och med råvarupriserna som skjuter i höjden globalt vet vi att människor här inte har råd att tillgodose sina grundläggande mänskliga behov som mat, sjukvård och utbildning. Men jag har bevittnat afghanernas beslutsamhet att komma på fötter igen och arbeta för social stabilitet.”

Läs artikeln i sin helhet på engelska här