Human Development Report 2023-24

Human Development Report 2023-24

pdf (1MB)

Download

Human Development Report 2023-24

13 March 2024

Ojämna utvecklingsframsteg gör att världens fattigaste hamnar på efterkälken, ojämlikheter förvärras och den politiska polariseringen ökar på global nivå. Resultatet är en farlig låsning kring globala utmaningar som måste hanteras omedelbart. Det visar årets upplaga av Human Development Report från FN:s utvecklingsprogram (UNDP) som mäter länders utveckling med avseende på befolkningens hälsa, utbildningsnivå och levnadsstandard.