Human Development Report 2022

Human Development Report 2022

7 September 2022

Rapporten rekommenderar att världens länder implementerar åtgärder som fokuserar på investeringar – allt ifrån förnybar energi till bättre beredskap för pandemier, och trygghetssystem – inklusive sociala skyddsnät – för att förbereda våra samhällen för upp- och nedgångar i en alltmer turbulent värld. Samtidigt kan olika typer av innovationer — tekniska, ekonomiska och sociala – också stärka vår kapacitet för att hantera kommande utmaningar.
 

Document Type