Equanomics

Får länders ekonomier att fungera bättre för alla.

Till story

Vårt
uppdrag

Vi leder FN:s arbete med att bekämpa de orättvisor som orsakas av fattigdom, ojämlikhet och klimatförändringar. Tillsammans med vårt breda nätverk av experter och partners i 170 länder stöttar vi nationer att bygga integrerade och hållbara lösningar för både människor och planeten. 

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i Sverige arbetar för att stärka partnerskapet mellan Sverige och UNDP, samt öka människors kunskap och engagemang för FN:s arbete och Globala målen för hållbar utveckling.

Våra resultat 2018-2021

41

länder

har fått stöd för att ta minska och hantera könsbaserat våld

71

miljoner

människor i 36 länder fick tillgång till nödvändiga samhällstjänster

2.4

miljoner

hushåll på landsbygden i 33 länder fick tillgång till ren, billig och hållbar energi

40

miljoner

människor i 25 länder fick tillgång till finansiella tjänster

32

miljoner

människor i 34 länder fick tillgång till rättssystem

100

länder

länder fick hjälp med att integrera de Globala målen i deras nationella och regionala utvecklingsplaner