Svenskt stöd till UNDP:s energifond minskar energifattigdom i Moldavien

12 December 2023

12 December, 2023 - Sverige bidrar med 100 miljoner kronor till Moldaviens energifond, Energy Vulnerability Reduction Fund (EVRF), som upprättats av FN:s utvecklingsprogram (UNDP) tillsammans med Moldaviens regering. Stödet gör det möjligt att säkra energiförsörjningen för Moldaviens mest utsatta hushåll och familjer under vintern 2023–2024. Detta är andra året i rad som Sverige bidrar med 100 miljoner kronor till fonden.

"På mindre än ett år har Moldavien omformat sin energipolitik och gjort sig fri från beroendet av rysk gas. Detta är anmärkningsvärt. Sverige är en stark partner till Moldavien och stöttar landets integrering i EU. Jag är stolt över att Sverige fortsätter att stötta utsatta hushåll genom att via UNDP bidra med ett icke återbetalningspliktigt bidrag till Moldaviens energifond", säger Sveriges ambassadör i Moldavien, Katarina Fried.

I slutet av november 2023 hade mer än 740 000 hushåll ansökt om kompensation via fonden för vintersäsongen 2023-2024.

"Vi värdesätter Sveriges starka partnerskap och betydande bidrag till Moldaviens energifond för att säkra energiförsörjningen till utsatta hushåll under den kommande vintern. Stödet kommer att hjälpa de familjer som i dagsläget är mest drabbade av energifattigdom i Moldavien", säger UNDP:s chef i Moldavien, Daniela Gasparikova.

"I år kommer 91 procent av hushållen som får kompensation för sina energiräkningar att betala liknande priser som de gjorde förra året. Detta skulle inte ha varit möjligt utan stöd från våra partners, som hjälper oss att möta dessa utmaningar. Jag vill tacka den svenska regeringen för dess generösa ekonomiska stöd i år och även nämna deras betydande bidrag under den föregående vintern. Jag ser fram emot ett fortsatt samarbete med våra svenska vänner, som stöder oss på många sätt och bidrar till våra medborgares välbefinnande", säger Moldaviens arbetsmarknadsminister, Alexei Buzu.

Under vintern 2022-2023 fick cirka 895 000 moldaviska hushåll hjälp att betala sina elräkningar genom energifonden. Enligt en analys från UNDP minskade dessa kompensationer energifattigdomen i Moldavien med hela 43 procent och hade störst inverkan på de mest utsatta familjerna där 83 procent av elkostnaderna kompenserades.

Energy Vulnerability Reduction Fund inrättades 2022 av Moldaviens regering och UNDP med stöd av EU och Slovakien.

PRESSKONTAKT
Stina Amnebjer
Project Manager
stina.amnebjer@undp.org
+46703210462