Sveriges kärnstöd till UNDP bidrar till inkluderande digital utveckling och grön omställning i över 100 länder

27 March 2024
I Bangladesh har flexibel finansiering från Sverige och andra partners varit central för UNDP:s omfattande arbete med inkluderande digitalisering och grön omställning.

I Bangladesh har flexibel finansiering från Sverige och andra partners varit central för UNDP:s omfattande arbete med inkluderande digitalisering och grön omställning.

UNDP Bangladesh

Sverige bidrar med 413 miljoner kronor i kärnstöd till FN:s utvecklingsprogram (UNDP) under 2024.

Stockholm, 26 mars 2024 – Förutsägbar och flexibel finansiering från Sverige och andra partners gör det möjligt för UNDP att kunna agera snabbt och strategiskt för att utrota fattigdom, minska ojämlikheter och bygga motståndskraft mot kriser och katastrofer. Flexibel finansiering stöttar över 100 länder att mobilisera en bredd av aktörer och investeringar för att bidra till inkluderande digital utveckling och grön omställning.

Flexibel finansiering är särskilt viktigt i en tid med komplexa och utdragna kriser och möjliggör snabb respons från UNDP när det behövs som mest.

"Sverige är en långvarig och nära partner till UNDP och vi välkomnar det fortsatta stödet genom flexibel finansiering. Denna investering i vårt arbete kommer vid en viktig tidspunkt och möjliggör inte bara att vi snabbt och effektivt kan svara på akuta behov när de uppstår. Flexibel finansiering är också centralt för UNDP:s arbete med att mobilisera utvecklingsfinansiering på bred front från både privat och offentlig sektor.”, säger UNDP:s chef Achim Steiner.

Under föregående vecka besökte Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare vid UNDP och Johan Forssell, Sveriges bistånds- och utrikeshandelsministers Bangladesh tillsammans med UNDP:s goodwillambassadör Kronprinsessan Victoria. Under besöket har delegationen tagit del av utvecklingsframsteg i Bangladesh inom inkluderande digitalisering och grön omställning där flexibel finansiering från Sverige och andra partners varit central.

”FN:s utvecklingsprogram, UNDP, spelar en central roll i genomförandet av de globala målen och Sverige är en stor givare. Genom vårt stöd bidrar vi bland annat till arbetet för klimatinsatser, fattigdomsbekämpning och stöd för kvinnors och flickors egenmakt. Vårt fortsatta samarbete visar på värdet av att arbeta tillsammans för att möta våra gemensamma globala utmaningar och för att uppnå målen för hållbar utveckling”, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Flexibel finansiering från Sverige och andra partners stärker även institutionell effektivitet och bidrar även till ökad transparens om organisationen. UNDP har konsekvent rankats som en av de mest transparenta internationella organisationerna.

 

PRESSKONTAKT
Stina Amnebjer
Project Manager
stina.amnebjer@undp.org
+46703210462