Rika länder når rekordhöga utvecklingsnivåer medan världens fattigaste hamnar på efterkälken

13 March 2024
UNDP Afghanistan

I 20 år har ojämlikheterna mellan rika och fattiga länder minskat. Nu har trenden vänt och ojämlikheterna ökar samtidigt som politisk polarisering och misstro växer och försvårar vår förmåga att hantera de globala utmaningar vi står inför. Det visar en ny rapport från FN:s utvecklingsprogram (UNDP) som släpps idag.
 

Stockholm, 13 mars 2024 – Globalt sett har världen börjat återhämta sig efter den kraftiga tillbakagång i mänsklig utveckling som vi såg under pandemin då människor i 9 av 10 av världens länder fick det sämre ställt. Men bakom de globala siffrorna gömmer sig en oroväckande trend.

Ojämna utvecklingsframsteg gör att världens fattigaste hamnar på efterkälken, ojämlikheter förvärras och den politiska polariseringen ökar på global nivå. Resultatet är en farlig låsning kring globala utmaningar som måste hanteras omedelbart. Det visar årets upplaga av Human Development Report från FN:s utvecklingsprogram (UNDP) som mäter länders utveckling med avseende på befolkningens hälsa, utbildningsnivå och levnadsstandard.

"Efter att ojämlikheterna mellan rika och fattiga länder har minskat stadigt under två decennier går utvecklingen nu i motsatt riktning. Trots att våra samhällen är djupt sammanlänkade så ökar klyftorna. Vi måste förstå och dra nytta av länders ömsesidiga beroende av varandra och värna om vår kapacitet att ta itu med våra gemensamma, globala utmaningar.", säger Achim Steiner, chef för UNDP.

"Det är de redan mest utsatta som får betala det högsta priset för de låsningar kring globala utmaningar vi nu ser. När det internationella samfundet inte lyckas driva på åtgärder mot klimatförändringar, fattigdom och ojämlikhet hindrar det inte bara mänsklig utveckling utan ökar också polariseringen och urholkar förtroendet mellan människor och institutioner över hela världen."

Samtliga 38 OECD-länder uppnådde högre utvecklingsnivåer 2023 jämfört med tiden före pandemin 2019. Bland låginkomstländerna har fler än hälften ännu inte kommit tillbaka till de nivåer de uppmätte 2019.

Rapporten pekar också på en framväxande "demokratiparadox". 9 av 10 människor världen över uttrycker stöd för demokratin, samtidigt som över hälften uttrycker stöd för ledare som kan komma att undergräva demokratiska processer genom att kringgå grundläggande demokratiska regler och principer. Politisk polarisering är också ett växande problem med stor påverkan globalt. Tillsammans med en känsla av maktlöshet ger ökad polarisering näring åt protektionism - helt i strid med det globala samarbete som behövs för att ta itu med brådskande frågor som utfasningen av fossila bränslen, utdragna kriser och konflikter, och en accelererande digital utveckling.

"I en värld som präglas av ökande polarisering och splittring är det ett allvarligt hot mot vår säkerhet och mot hållbar utveckling att inte investera i varandra. Protektionistiska åtgärder kan inte hantera de komplexa, sammanlänkade utmaningar vi står inför, såsom förebyggande av pandemier, klimatförändringar och digitala hot", tillade Achim Steiner.

"Våra problem är gemensamma och kräver gemensamma lösningar. Genom att fokusera på en möjlighetsdriven agenda som visar på fördelarna med en grön energiomställning och ansvarsfull, demokratisk och säker utveckling av artificiell intelligens har vi chans att bryta igenom de låsningar vi nu ser och återuppväcka ett globalt engagemang för vår gemensamma framtid."

---

Om Human Development Report:

Human Development Report har publicerats av FN:s utvecklingsprogram (UNDP) sedan 1990 och visar världens utveckling genom att mäta befolkningars hälsa, utbildningsnivå och levnadsstandard (BNP). Årets rapport baseras på data från 193 av världens länder.

Läs mer och ladda ner rapporten här: https://hdr.undp.org/content/h...