FN:s utvecklingsprogram avbryter TV-sändningar världen över med chockerande väderprognoser från 2050

21 March 2024

Kampanjen ”Weather Kids” skapad av FN:s utvecklingsprogram (UNDP) uppmanar till omedelbara klimatåtgärder för kommande generationer. ”Det är inte bara en väderleksrapport för oss, det är vår framtid”, säger 11-åriga Kaylee.

Stockholm, 21 mars 2024 - Idag kommer människor i över 80 länder att överraskas av att ett barn bryter dagliga väderrapporten på TV och ger en chockerande väderprognos från år 2050. Med hjälp av data från IPCC och UNDP:s Climate Horizon varnar barnen för att stigande temperaturer kommer att få katastrofala konsekvenser för människor och den globala ekonomin. Prognosen avslutas med en uppmaning till vuxna att skriva under ett löfte om att fatta ekonomiska beslut som stödjer hållbar utveckling och utbilda sig om framtidens klimatlösningar.

“Allting är kaos. Skolor är stängda för att det är för varmt. Skogsbränder härjar och förstör hela städer. Och översvämningar gör allting blött och äckligt”, rapporterar 11-åriga Kaylee.

Kampanjen, som sänds i över 80 länder, syftar till att öka medvetenheten om klimatförändringar och uppmana till snabba klimatåtgärder. Flera välkända namn står bakom kampanjen, den Oscarsbelönade malaysiska skådespelaren Michelle Yeoh, den amerikanska skådespelaren Connie Britton och den danska skådespelaren Nikolaj Coster-Waldau.

“Weather Kids är en kraftfull röst som varnar för en framtid som definitivt kommer att bli verklighet om vi inte vidtar rejäla klimatåtgärder här och nu”, säger Achim Steiner, chef för UNDP.

Kampanjen är en fortsättning på den tidigare kampanjen ”Don’t Choose Extinction” mot fossila bränslen från 2020 och är framtagen tillsammans med UNDP, Meteorologiska världsorganisationen (WMO) och The Weather Company.
 

Se kampanjen Weather Kids här.


Besök kampanjens hemsida på https://www.weatherkids.org/
 

Om UNDP och Weather Kids
FN:s utvecklingsprogram (UNDP) finns på plats i 170 länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta länder att nå Globala målen till år 2030.

UNDP är den största genomföraren av klimat- och miljöarbete inom FN-systemet och arbetar dagligen med konkreta insatser för att minska klimatförändringarnas konsekvenser. UNDP:s initiativ ’Climate Promise’ har stöttat över 120 låg- och medelinkomstländer med framtagande och genomförande av deras nationella klimatplaner och åtgärder för att bekämpa den globala uppvärmningen i linje med målen i Parisavtalet.

Om WMO
Meteorologiska världsorganisationen (WMO) är ett FN-organ för meteorologi. Organisationens uppgift ör att bistå med meteorologisk kunskap och samordna väder-, klimat-, och vattenfrågor runt om på jorden. WMO har förbundit sig till att hjälpa till att skydda liv och egendomar från extrema väderhändelser samt hjälpa beslutsfattare med information om väder, klimat och vatten.

Om The Weather Company
The Weather Company är en global ledare inom väderdata, prognoser och insikter. De erbjuder skalbara och beprövade lösningar för att hjälpa människor och företag över hela världen att fatta informerade beslut och vidta åtgärder inför väderutmaningar. De är betrodde av hundratals miljoner aktiva användare varje månad via sina digitala tjänster som The Weather Channel (weather.com) och Weather Underground (wunderground.com).