Klimatförändringar och digital omställning i fokus när H.K.H. Kronprinsessan Victoria besöker FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i Bangladesh

12 March 2024
Picture of HRH Crown Princess Victoria of Sweden with UNDP in Kenya, 2022
UNDP Kenya

Den 18 – 21 mars reser H.K.H. Kronprinsessan Victoria till Bangladesh tillsammans med FN:s utvecklingsprogram, UNDP. Det är den första resan som Kronprinsessan gör inom ramen för sitt uppdrag som UNDP:s goodwillambassadör för Globala målen för hållbar utveckling. 

”Från att ha varit ett av världens fattigaste länder har Bangladesh genomgått en betydande ekonomisk och social utveckling de senaste årtiondena. Fattigdomsnivåerna har minskat, kvinnor och flickors rättigheter stärkts, och viktiga insatser för klimatanpassning och inkluderande digitalisering har genomförts.”, säger FN:s assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete Ulrika Modéer. ”Samtidigt kvarstår flera utmaningar och Bangladesh är ett av de länder i världen som är mest sårbara för naturkatastrofer till följd av klimatförändringar. Kronprinsessans besök är en unik möjlighet att stärka partnerskap för att ytterligare accelerera arbetet med de Globala målen för hållbar utveckling.” 

UNDP har funnits på plats i Bangladesh i över 50 år och under besöket kommer Kronprinsessan genomföra en rad fältbesök, bland annat för att se hur inkluderande digital utveckling har bidragit till minskad fattigdom på Bangladesh landsbygd och hur kvinnor och unga entreprenörer arbetar för att minska påverkan av klimatförändringar i utsatta områden. Vidare kommer FN:s stöd till för Rohingya-flyktingar i Bangladesh att belysas under besöket.

Kronprinsessan utsågs till goodwillambassadör för UNDP i oktober 2023. Inom ramen för sitt uppdrag verkar Kronprinsessan för att öka kunskap och engagemang för Globala målen för hållbar utveckling och en framtid där ingen lämnas utanför. 

Kronprinsessan åtföljs av FN:s assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete Ulrika Modéer och Sveriges bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell. Tillsammans kommer de bland annat att träffa representanter från Bangladesh regering, unga studenter och entreprenörer, representanter från FN-systemet och näringslivsledare. 

”Jag ser fram emot att tillsammans med Kronprinsessan i hennes roll som goodwillambassadör för UNDP samt Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare vid UNDP, besöka Bangladesh. Den svenska regeringen bidrar aktivt till genomförandet av Agenda 2030. Vi arbetar också för ett ökat fokus på innovativ finansiering och mobilisering av privat kapital till förmån för de Globala målen. Näringslivet, däribland svenska företag, har en viktig roll för att främja den gröna och digitala omställningen, som ger viktiga bidrag till jobbskapande och hållbar tillväxt.”, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

För mer information och pressförfrågningar, vänligen kontakta:

Stina Amnebjer,
Communications Officer, UNDP Sweden
stina.amnebjer@undp.org,
WhatsApp +46 703 210 462