Fattigdomen i Palestina kan stiga med mer än en tredjedel om kriget fortsätter ytterligare en månad

9 November 2023
UNDP PAPP/Abed Zagout

16 år av utvecklingsframsteg för människors hälsa, utbildning och levnadsstandard kan gå förlorade varnar FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och FN:s ekonomiska och sociala kommission för Västasien (ESCWA).

New York, 9 november 2023 – Om kriget i Gaza fortsätter i ytterligare en månad kommer en halv miljon människor i Palestina ha tvingats in i fattigdom sedan krigets start. Det visar en ny rapport med preliminära beräkningar över krigets socioekonomiska konsekvenser som FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och FN:s ekonomiska och sociala kommission för Västasien (ESCWA) lanserar idag.

"De enorma förlusterna av människoliv, mänskligt lidande och förstörelsen i Gaza är oacceptabel. UNDP står bakom FN:s generalsekreterares krav på ett omedelbart humanitärt eldupphör, villkorslös frigivning av gisslan och humanitärt tillträde så att hjälpsändningar kan nå civila i den omfattning som behövs”, säger Achim Steiner, chef för UNDP. "Dagens rapport vittnar om att effekterna av kriget kommer att ha långvariga konsekvenser som inte begränsas till Gaza utan påverkar hela Palestina. Utöver den humanitära katastrof som vi ser utspela sig, finns det också en utvecklingskris där fattigdomen snabbt accelererar hos en befolkning som redan var sårbar innan kriget bröt ut.”

Rapporten ”The Gaza War: Expected Socio-Economic Impacts on the State of Palestine”, innehåller beräkningar för krigets påverkan på fattigdom, BNP och mänsklig utveckling i hela Palestina och presenterar scenarion för krigets konsekvenser om kriget fortsätter utan eldupphör.

En månad efter krigets start hade fattigdomen i Palestina ökat med 20 procent och BNP minskat med 4,2 procent. Internationella arbetsorganisationen (ILO) uppskattar att 390 000 jobb hittills har gått förlorade. Enligt prognosen skulle en tredje månad av krig innebära en fattigdomsökning med nästan 45 procent, samtidigt som BNP väntas minska med 12,2 procent med totala förluster på 2,5 miljarder USD.

1,5 miljoner människor har tvingats på flykt i Gaza och stor del av befolkningen saknar tillgång till livsviktiga förnödenheter och tjänster såsom vatten, mat, elektricitet, sjukvård, utbildning och sysselsättning samtidigt som grundläggande mänskliga fri- och rättigheter inskränks. Rapporten varnar för en kraftig tillbakagång i Palestinas Human Development Index (HDI) där 11-16 år av utvecklingsframsteg för människors hälsa, utbildningsnivå och levnadsstandard kan gå förlorade.

"Ett eldupphör och humanitärt tillträde till Gaza skulle ge en omedelbar och påtaglig lindring av lidandet för hundratusentals palestinska familjer. Det är ett viktigt första steg", säger Rola Dashti, chef för ESCWA. "Den ekonomiska återhämtningen i Gaza efter ett eldupphör kommer inte vara omedelbar, med tanke på den storskaliga tvångsförflyttningen av befolkningen, den massiva förstörelsen av infrastruktur och den osäkra tillgången till resurser, inklusive material och utrustning på grund av belägringen av Gaza", fortsätter hon.

Rapporten visar att krigets ekonomiska konsekvenser kommer att ha direkta och indirekta effekter på den humanitära situationen och vice versa då den ekonomiska nedgången förvärrar det humanitära läget och kraftigt försämrar utsikterna för återhämtning och återuppbyggnad i hela Palestina.

---

Översikt av rapportens uppskattningar av krigets effekter i Palestina i förhållande till nivåerna före kriget eller beräkningar för 2023

 

Efter en månad:

 • Palestinsk BNP har minskat med 4,2 procent motsvarande en förlust på 857 miljoner USD.
 • Fattigdomen har ökat med 19,5 procent, från 26,7 % till 31,9 % av befolkningen. Detta motsvarar ytterligare 285 139 människor, från 1 464 081 till 1 749 220.

Efter två månader:

 • Palestinsk BNP kommer att minska med 8,4 procent motsvarande en förlust på 1,7 miljarder USD.
 • Fattigdomen kommer att öka med 34,1 procent från 26,7 % till 35,8 % av befolkningen. Detta motsvarar ytterligare 498 994 människor, från 1 464 081 till 1 963 075.

Efter tre månader:

 • Palestinsk BNP kommer att minska med 12,2 procent motsvarande en förlust på 2,5 miljarder USD.
 • Fattigdomen kommer att öka med 45,3 procent från 26,7 % till 38,8 % av befolkningen. Detta motsvarar ytterligare 663 497 människor, från 1 464 081 till 2 127 578.

Arbetslöshet

International Labour Organization uppskattar att 390 000 jobb redan har förlorats:

 • I Gaza: 61 procent av sysselsättningen motsvarande 182 000 jobb
 • På Västbanken: 24 procent av sysselsättningen motsvarande 208 000 jobb.
   

Human Development Index

 • Bedömningen beräknar HDI för Palestina under 4 scenarier baserat på beräkningar av förväntad minskning av livslängd, skolgång och minskning av bruttonationalinkomsten.

  För hela Palestina:

 • HDI väntas sjunka med 11 år (till 2012 års nivå på 0,700) i scenariot med minst intensiv påverkan och med 16 år (till 2007 års nivå på 0,674) i scenariot med mest intensiv påverkan.

  För Gaza:
 • HDI väntas sjunka med 16 år (till 2007 års nivå på 0,674) i scenariot med minst intensiv påverkan och med 19 år (till 2004 nivå på 0,656) i scenariot med mest intensiv påverkan.

  För Västbanken:
 • HDI väntas sjunka med 8 år (till 2015 års nivå på 0,718) i scenariot med minst intensiv påverkan och med 11 år (till 2012 års nivå på 0,706) i scenariot med mest intensiv påverkan.
   

Relaterade länkar
Läs rapporten


PRESSKONTAKT
Stina Amnebjer
Project Manager
stina.amnebjer@undp.org
+46703210462