Human Development Report 2020

undp-ug-HDR 2020.pdf

pdf (1MB)

Download

Human Development Report 2020

15 June 2022

För 30 år sedan skapade UNDP ett nytt sätt att uppfatta och mäta framsteg. Istället för att använda BNP som det enda verktyget för att mäta utveckling rankade vi den mänskliga utvecklingen i världens länder. Human Development Report 2020 visar att vi befinner oss i ett ovisst ögonblick i historien där mänsklig aktivitet har blivit den dominerande faktorn som formar planeten.

Document Type