New threats to human security in the Anthropocene

New threats to human security in the Anthropocene

15 June 2022

Nya data och analyser i rapporten "Nya hot mot mänsklig säkerhet i Antropocen" visar att människors känsla av säkerhet och säkerhet är rekordlåg i nästan alla länder, inklusive de rikaste länderna, trots år av framgång med uppåtutveckling. De som gynnas av några av de högsta nivåerna av god hälsa, rikedom och utbildningsresultat rapporterar ännu större ångest än för tio år sedan.

För att hantera denna koppling mellan utveckling och upplevd säkerhet kräver rapporten större solidaritet över gränserna och en ny strategi för utveckling; En som gör det möjligt för människor att leva fria från rädsla, ångest och kränkningar.

Document Type