2023 GENDER SOCIAL NORMS INDEX (GSNI): Breaking down gender biases: Shifting social norms towards gender equality

gsni202302pdf.pdf

pdf (1MB)

Download

2023 GENDER SOCIAL NORMS INDEX (GSNI): Breaking down gender biases: Shifting social norms towards gender equality

13 June 2023

Den senaste rapporten om genusnormer, Gender Social Norms Index (GSNI), visar att nästan nio av tio personer har djupt rotade fördomar mot kvinnor globalt. Hälften anser fortfarande att män är mer lämpade som politiska ledare än kvinnor, och mer än 40 procent tycker att män passar bättre som chefer. En fjärdedel anser att det är berättigat för en man att slå sin fru. Rapporten lanseras idag av FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och baseras på data från World Values Survey.

"Normer och fördomar som skadar kvinnors rättigheter skadar också samhället i stort - inte minst ekonomiskt - och påverkar möjligheterna för mänsklig utveckling. Faktum är att trenden av ihållande fördomar utspelar sig mot bakgrund av en global kris för mänsklig utveckling där vi två år i rad har sett en tillbakagång för första gången sen 1990. Alla har något att vinna på att säkerställa kvinnors rättigheter, frihet och självständighet," säger Pedro Conceição, chef på UNDP:s kontor för Human Development Report som tagit fram rapporten.