Att undvika för lite för sent: diskussionsunderlag om internationell skuldlättnad

Avoiding Too Little Too Late on International Debt Relief

pdf (1MB)

Download

Att undvika för lite för sent: diskussionsunderlag om internationell skuldlättnad

14 October 2022

Det här diskussionsunderlaget gör en inventering av den pågående skuldkrisen i utvecklingsländer med låg- och medelinkomstländer och diskuterar hur man kan bryta trögheten i skuldomstruktureringar under det gemensamma ramverket för skuldbehandlingar (Common Framework for Debt Treatments).

Med hjälp av data om kreditbetyg, hållbarhetsbetyg för skulder och kalkylblad på statsobligationer identifieras 54 utvecklingsekonomier med allvarliga skuldproblem. Med tanke på de globala utsikterna för låg tillväxt och höga räntor måste det internationella samfundet snabbt öka sina skuldlättnader för att avvärja en allt djupare utvecklingskris. Dokumentet föreslår en väg framåt för det gemensamma ramverket med fokus på frågor om officiell borgenärssamordning, privata borgenärers deltagande och användningen av statliga skuldklausuler som riktar in sig på framtida ekonomisk och finanspolitisk motståndskraft.