Rapportlansering: New Threats to Human Security in the Anthropocene

24 February 2022


6 av 7 människor världen över känner sig otrygga, enligt en ny rapport från UNDP. 

Global utveckling leder inte automatiskt till att vi känner oss säkrare. Vår nya rapport, New Threats to Human Security in the Anthropocene, visar att människors känsla av säkerhet och trygghet är låg i nästan alla länder, inklusive de rikaste länderna, trots lång tid av framgångsrik utveckling på många områden. 

”I vår strävan efter ohämmad ekonomisk tillväxt fortsätter vi att förstöra vår planet samtidigt som ojämlikheterna ökar, både inom och mellan länder. Det är dags att uppmärksamma tecknen som visar på samhällen under enorm stress och omdefiniera vad framsteg faktiskt innebär”, säger Achim Steiner, chef för UNDP. 

Rapporten understryker att vi behöver en ny utvecklingsmodell som värnar vår planet och skapar nya hållbara möjligheter för alla. 

Välkommen på den svenska lanseringen av rapporten där vi utforskar vägarna framåt för mänsklig säkerhet tillsammans med Jenny Ohlsson, Robert Egnell, Ulrika Modeer och Pedro Conceição.

Anmäl dig nu här

#ReimaginingDevelopment