UNDP lanserar läromedel om global utveckling

4 October 2022

 

Nu lanserar UNDP en lärarhandledning som gör det lättare att undervisa om global utveckling i skolan.

Blirvärldenbättre.se är utvecklad av UNDP Sverige för att göra det enklare att förstå utvecklingen i världen. Plattformen ökar elevers kunskap om social, ekonomisk och miljömässig utveckling och bidrar till en faktabaserad världsbild. 

Nu lanseras även en lärarhandledning med konkreta övningar förankrade i Skolverkets allmänna mål. Övningarna främjar elevers kunskap om utvecklingen i världen. Individuella framsteg kan enkelt följas på plattformen och innehållet är utvecklat för att kunna användas som läromedel i undervisningen.

Blirvärldenbättre.se är en vidareutveckling av UNDP:s populära bok med samma namn, som distribuerats i över tvåhundra tusen exemplar i Sverige. Syftet är att öka kunskapen om den värld vi lever i och möjliggöra för elever att göra sin röst hörd i frågor om hållbar utveckling.

 

Till lärarhandledningen


Blirvärldenbättre.se har tagits fram av UNDP Sverige med stöd av Sida.