Page content

Vårt fokus

Krisrespons

Förebygger och hanterar kriser snabbt och effektivt

 

Världen står inför enorma utmaningar i form av kriser, konflikter och humanitära behov. I snitt tvingas människor på flykt runtom i världen att lämna sina hem under 17 år av sina liv på grund av konflikter eller katastrofer. Naturkatastrofer sker allt oftare och är kraftigare – 1,7 miljarder människor har under det senaste decenniet påverkats av naturkatastrofer, och de som drabbas allra hårdast är oftast de fattiga och redan utsatta.

UNDP arbetar nära humanitära och fredsbyggande aktörer för att hjälpa samhällen som drabbats av kriser att så snabbt som möjligt återgå till en stabil och hållbar tillvaro, samtidigt som samhället rustas för att förebygga och möta eventuella framtida kriser.  

Läs mer på www.undp.org