Vårt fokus

Utvecklingseffekter

Människor. Innovation. Kunskap.
 

UNDP hjälper partners att uppnå hållbarhet med fokus på mänsklig utveckling genom ett integrerat tillvägagångssätt som länkar policys med planering och genomförande av program och insatser. Detta i syfte att främja resultatbaserade arbetssätt, säkerställa hållbara framgångar för såväl människor som miljö samt följa upp och utvärdera resultat för att gynna effektiv och långsiktig utveckling.

Genom transparens, innovation och kunskap skapar UNDP förutsättningar för ett effektivt och resultatinriktat utvecklingsarbete som får effekt för de människor vars liv vi ämnar förbättra. Ingen ska lämnas utanför i den hållbara utvecklingen!

Läs mer på www.undp.org