IDAHOBIT 2022 – „Corpurile noastre, viețile noastre, drepturile noastre” (17 mai)

17 May 2022

Participant la Evenimentul Pride din 2018 din Republica Dominicană

Organizația Națiunilor Unite (ONU) continuă să lucreze cot la cot cu persoane lesbiene, gay, bisexuale, transgender, intersexuale și queer (LGBTIQ+) și cu partenerii noștri pentru a promova egalitatea și drepturile omului pentru toți. Acestea sunt eforturi vitale, având în vedere că persoanelor LGTBIQ+ li se refuză adesea realizarea drepturilor omului – nu pot avea acces la asistență juridică, asistență medicală sau alte servicii de bază. În 69 de țări, relațiile consensuale între persoane de același sex continuă să fie în afara legii. Mai mult decât atât, multe persoane LGBTIQ+ nu au autonomie corporală și unele sunt nevoite să se supună tratamentului medical sau intervențiilor chirurgicale. Acestea includ „terapii de conversie” neștiințifice care pot provoca traume fizice și psihologice – un raport al ONU a remarcat că aceste practici ar putea echivala cu acte de tratament crud, inuman sau degradant.

Milioane de persoane LGBTIQ+ din întreaga lume continuă să experimenteze zilnic prejudecăți, discriminare, stigmatizare, ostilitate și violență. Pandemia COVID-19 a exacerbat și mai mult excluziunea socială, violența și a adâncit inegalitățile cu care se confruntă persoanele LGBTIQ+. Cu toate acestea, se înregistrează progrese tangibile în promovarea egalității și a drepturilor omului ale persoanelor LGBTIQ+ din întreaga lume – de la dezincriminarea relațiilor între persoane de același sex până la adoptarea unor legi care interzic discriminarea. Într-adevăr, 56 din 175 de țări și locații chestionate au înregistrat creșteri față de anul 1980 în nivelul de acceptare a persoanelor LGBTIQ+. Din păcate, acest progres nu este nici suficient, nici universal. Chiar și acolo unde există o legislație de afirmare a drepturilor, normele sociale profund înrădăcinate nu întotdeauna reflectă pe deplin acest lucru. Putem și trebuie să facem mai mult.

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) susține 72 de țări pentru a sprijini incluziunea și drepturile persoanelor LGBTIQ+, prin parteneriate cu guvernele și societatea civilă pentru a elabora legi și politici favorabile. De exemplu, PNUD și partenerii noștri au sprijinit Angola și Bhutan să decriminalizeze relațiile consensuale între persoane de același sex ale adulților. Sau în Tailanda, unde PNUD a sprijinit legislatorii și societatea civilă în elaborarea legislației privind anti-discriminarea, recunoașterea legală a genului și parteneriatele civile. Sau în India, unde PNUD lucrează cu comunitățile și cu departamentele de sănătate de stat pentru a promova programe de vaccinare împotriva COVID-19 și scheme de protecție socială, care să includă și persoanele LGBTIQ+. Din 2017, A fi LGBTIQ+ în Caraibe, un program finanțat de USAID și implementat de PNUD, a abilitat peste 1.800 de apărători ai drepturilor omului,  ajutând comunitatea LGBTIQ+ să aibă acces la justiție și să își exercite drepturile.

Genericul Zilei internaționale împotriva Homofobiei, Bifobiei și Transfobiei (IDAHOBIT) de anul acesta, „Corpurile noastre, viețile noastre, drepturile noastre”, subliniază că fiecare persoană trebuie să aibă dreptul de a lua decizii cu privire la propriul corp și propria viață. Într-adevăr, noi toți trebuie luptăm împotriva urii, discriminării și violenței, oriunde și oricând le vedem. În cadrul PNUD, valorificăm resurse precum Recomandările UN-GLOBE pentru locuri de muncă incluzive pentru personalul trans și neconform de gen, ca să asigurăm o incluziune mai mare a tuturor identităților de gen. PNUD, întreaga familie ONU și partenerii noștri s-au angajat să sprijine țările și comunitățile din întreaga lume pentru ca incluziunea, nediscriminarea și egalitatea de șanse să devină realitate pentru toți. Angajamentul nostru colectiv față de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și eforturile noastre de a-i susține, în primul rând, pe cei marginalizați, nu pot fi îndeplinite până când persoanele LGBTIQ+ nu sunt tratate ca egale conform legii și în viața lor de zi cu zi.