Ziua Internațională Anticorupție – 9 decembrie 2023

8 December 2023

În 2023, lumea marchează cea de-a 20-a aniversare a Convenției Națiunilor Unite împotriva Corupției (UNCAC), o declarație a determinării comunității noastre globale de a lupta împotriva corupției în toate formele sale, pretutindeni. De la adoptarea Convenției în 2003, lumea a făcut progrese semnificative. De exemplu, acest lucru include integrarea prevenirii și abordării corupției și a fluxurilor financiare ilicite în planurile și procesele de dezvoltare la nivel global, regional și național. Totuși, combaterea corupției rămâne un flagel major, cu unul din cinci oameni la nivel mondial raportând că a trebuit să plătească mită pentru a accesa un serviciu public. Este îngrijorător că 124 de țări au niveluri persistente de corupție.

Afectând fiecare țară, corupția are un impact negativ asupra fiecărui aspect al societății, afectând în mod disproproționat pe cei mai săraci și pe cei mai marginalizați oameni, în special femeile. Corupția subminează instituțiile democratice, reduce încrederea în sistemele de guvernare și pune în pericol progresul pentru realizarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD). Corupția alimentează conflictele și inhibă procesele de instaurare a păcii prin slăbirea statului de drept, agravând sărăcia, favorizând utilizarea ilicită a resurselor și furnizând finanțare pentru conflicte armate. Ca parte a familiei ONU, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) depune eforturi pentru a susține eforturile anti-corupție la nivel global, regional și național: aceasta este esențial pentru a promova stabilitatea și a avansa dezvoltarea în această eră a poli-crizelor. De exemplu, Inițiativa de Inovație Anti-Corupție a PNUD a susținut 11 țări să folosească noi instrumente pentru detectarea, analiza și monitorizarea corupției și a riscurilor de integritate. Inițiativele Inspectori fiscali fără frontiere și Taxă pentru ODD-uri ale OCDE-PNUD oferă suport adaptat autorităților fiscale pentru a aborda corupția și fluxurile financiare ilicite și pentru a redirecționa resursele financiare către dezvoltarea durabilă.

Anticorupția este în centrul eforturilor de dezvoltare și este esențială în inițiativele de aliniere a finanțării publice și private cu ODD-urile. Ca organizație, PNUD își menține angajamentul ferm de a preveni și combate frauda și corupția, în conformitate cu Politica Anti-Fraudă. Suntem dedicați să direcționăm fiecare resursă pentru inițiative de dezvoltare cu impact, consolidând reputația PNUD ca partener de încredere. Suntem angajați în îmbunătățirea continuă a transparenței și responsabilității, facilitarea evaluării independente, mecanismelor de supraveghere, auditurilor și manifestăm angajament pentru cele mai înalte standarde etice. Resurse precum open.undp.org oferă vizibilitate publică asupra datelor referitoare la peste 10.000 de proiecte PNUD la nivel mondial.

Cu partenerii noștri din cadrul ONU și alții din afara sistemului ONU, PNUD avansează spiritul și litera UNCAC, inclusiv prin inițiative noi de măsurare a corupției. Acest lucru include contribuția la un nou Cadru Statistic pentru Măsurarea Corupției, efort condus de UNODC. Noul Cadru va servi ca bază pentru măsurarea și urmărirea progresului în principalele eforturi anticorupție ale statelor-părți la UNCAC. În 2024, PNUD va elabora, de asemenea, noi indici pentru a măsura mai bine impactul eforturilor anticorupție, inclusiv în achizițiile publice.

Mai mult, pe măsură ce multe țări încearcă să-și dezvolte Infrastructura Publică Digitală, guvernele trebuie să încorporeze măsuri anticorupție în aceste „drumuri și poduri" digitale ale viitorului. În cele din urmă, toate aceste eforturi sunt vitale pentru a promova stabilitatea, a asigura pacea și a permite comunităților să finanțeze viitorul pe care îl doresc. Numai prin cooperare și implicarea fiecărei persoane și instituții putem depăși impactul negativ al acestui flagel care zdruncină înseși temeliile acestor aspirații comune. #UnițiÎmpotrivaCorupției, putem asigura că voința noastră către un viitor mai bun este de neclintit.

Achim Steiner, Administrator, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)

Ziua Internațională Anticorupție din 2023 pune accent pe legătura intrinsecă dintre anticorupție și pace, securitate și dezvoltare.