Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei - 17 octombrie 2023

17 October 2023
Foto: PNUD Moldova

Eforturile comunității noastre globale de a oferi oamenilor mijloacele necesare pentru a se dezlipi de flagelul sărăciei au dus la progrese remarcabile. De exemplu, ponderea lucrătorilor din lume care trăiesc în sărăcie extremă a fost redusă la jumătate: de la 14,3% în 2010 la 7,1% în 2019. Cu toate acestea, la nivel global, pentru unul din cinci lucrători, un loc de muncă nu este o garanție a unor condiții decente de trai: aproximativ 630 de milioane de oameni sunt încă considerați „lucrători săraci”. Într-adevăr, pandemia de COVID-19 a inversat tendințele pozitive recente, ulterior exacerbate de o criză devastatoare a costului vieții care a aruncat în sărăcie milioane de oameni din întreaga lume. Dacă previziunile actuale sunt valabile, se estimează că 7% din populația globală va trăi în continuare în sărăcie extremă, până la sfârșitul acestui deceniu. În aceste condiții, cum putem modela alte alternative de viitor?

- În primul rând, țările trebuie să stabilească condiții pentru a crea locuri de muncă decente în cooperare cu sectorul privat, care creează aproximativ 90% din locurile de muncă în țările în curs de dezvoltare. În special, accentul pe creșterea incluzivă, locurile de muncă și reducerea sărăciei trebuie corelat cu decarbonizarea și o tranziție energetică justă. Acesta se numără printre mesajele-cheie ale noilor rapoarte SDG Insights ale Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), care oferă exemple reale de țări, precum Irak, care își diversifică economia prin stimularea oportunităților de angajare, departe de combustibilii fosili, pentru o dezvoltare mai ecologică, mai incluzivă. Femeile sunt, de asemenea, în centrul atenției asistenței PNUD. Fie că sprijină rețelele de energie alternativă în Africa Subsahariană sau recoltarea fructelor de cătină în Himalaya, PNUD creează condiții pentru a se asigura că femeile au abilitățile și resursele necesare pentru a-și construi propria bunăstare.

- În al doilea rând, țările trebuie să aibă mijloacele necesare pentru a oferi sprijin esențial persoanelor care se confruntă cu sărăcia. O analiză PNUD a constatat că aproximativ 165 de milioane de oameni au devenit săraci între 2020 și 2023, deoarece deservirea datoriei externe a dus la eliminarea cheltuielilor în domenii critice precum protecția socială, sănătatea și educația. Este probabil ca țările cu venituri mici să aloce, în medie, de două ori mai multă finanțare pentru deservirea plăților nete de dobândă decât pentru asistența socială. Cu toate acestea, soluții precum propunerea PNUD de a acorda o pauză deservirii datoriei ar putea atenua această creștere a sărăciei și ar putea scoate din sărăcie cei 165 de milioane de oameni care trăiesc cu mai puțin de 3,65 USD pe zi. Costul estimat pentru a pune în practică această soluție este de aproximativ 14 miliarde de dolari sau un infim 0,009% din produsul intern brut (PIB) global în 2022.

- În al treilea rând, este nevoie de a privi dincolo de PIB și de a proiecta parametrii viitorului, asta dacă vrem să abordăm cu adevărat cauzele profunde ale sărăciei și să avansăm progresul în contextul realizării Obiectivelor Globale. Trebuie să folosim date și nu doar să catalogăm oamenii drept „săraci” sau „nesăraci”, în funcție de faptul că câștigă 2,15 USD pe zi. Mai degrabă, este nevoie de a examina intersecționalitatea deprivărilor: modele recurente de sărăcie care au un impact asupra vieții de zi cu zi a oamenilor la nivel global. A privi dincolo PIB - este unul dintre punctele centrale ale agendei de reforme pentru Summit-ul Viitorului din 2024 - un domeniu în care Organizația Națiunilor Unite (ONU) avansează gândirea globală, bazată pe abordarea dezvoltării umane.

Ca parte a familiei ONU, PNUD se angajează să depună eforturi pentru ca sărăcia să devină istorie. Aceasta este o abordare bazată pe demnitate, în care oamenii contează mai mult decât profitul.

Achim Steiner, Administrator, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)

Tema Zilei internaționale pentru eradicarea sărăciei din acest an, marcată pe 17 octombrie 2023, este „Munca decentă și protecția socială: demnitate pentru toți”. Citiți acest nou articol al PNUD despre sărăcie.