Declarația Administratorului PNUD cu prilejul Zilei Internaționale Anticorupție, 9 decembrie 2021

9 December 2021

Oamenii din întreaga lume continuă să își unească forțele în lupta cu virusul, care ne-a dat peste cap stilul de viață, de lucru și de cooperare. Aceasta se referă în special la medici și asistentele medicale, care pun la dispoziție competențele lor pentru a susține combaterea virusului, și la țările care distribuie echipamente medicale vitale și milioane de doze de vaccin pentru a opri răspândirea pandemiei de COVID-19. Însă, corupția „infectează” răspunsul nostru colectiv la această pandemie devastatoare și nicio țară nu este imună la ea. Corupția împiedică accesul fiecăruia la vaccin, cauzând suplimentar pierderea a mii de vieți omenești. În special, corupția seacă resursele vitale ale țărilor care au nevoie de ele pentru redresarea socio-economică și cauzează astfel pierderea mediului nostru natural.

Organizația Națiunilor Unite (ONU) acordă asistență țărilor și comunităților la abordarea cauzelor fundamentale ale corupției, costul cărora se estimează la 2,6 trilioane de dolari anual. Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției este unicul instrument global anticorupție care contribuie la realizarea Agendei 2030, prin încurajarea responsabilității, integrității și transparenței. Aceste principii sunt esențiale în perioade de criză - în timpul și după pandemia de COVID-19. ONU a creat un Grup de Lucru Global privind Corupția, co-prezidat de Oficiul ONU pentru Droguri și Criminalitate (UNODC), Departamentul ONU pentru Afaceri Politice și Edificare a Păcii (DPPA) și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), care consolidează abordarea unică a ONU de a susține țările în prevenirea și combaterea corupției. De asemenea, există inițiativa comună a PNUD, a Organizației Mondiale a Sănătății și a Fondului Global de consolidare a integrității în sistemele de sănătate și promovare a acoperirii universale cu servicii de sănătate.

Noul Plan Strategic al PNUD pentru 2022-2025 stabilește angajamentele organizației de a contribui la consolidarea instituțiilor de stat incluzive, reziliente la corupție și abuz de putere, bazate pe principiile de integritate, transparență și responsabilitate. Următoarea etapă de sprijin a PNUD în domeniul anticorupției ajută țările să valorifice puterea tehnologiei și a inovației pentru a stimula eforturile anticorupție. De exemplu, aceasta dezvoltă capacitățile comunităților din Uganda și Sri Lanka să utilizeze instrumente digitale pentru a incorpora integritatea și transparența în gestionarea resurselor de mediu. Sau de exemplu, în Ucraina, o nouă e-platformă susținută de PNUD sporește transparența în achiziții. De asemenea, contribuim la asigurarea accesului oamenilor la opinie împotriva acestui flagel - de la tinerii din Bangladesh până la consiliile orășenești din Fiji.

PNUD se angajează să asigure transparența, responsabilitatea și învățarea continuă, cu sprijinul evaluărilor și auditurilor independente. Abordăm în mod proactiv orice problemă identificată prin intermediul sistemelor independente de supraveghere. Ne străduim să ne îmbunătățim continuu performanța în conformitate cu cele mai înalte standarde de excelență, pe care PNUD și le-a stabilit și depunem eforturi pentru a ne ajuta partenerii să facă același lucru. Ca parte a acestor eforturi, open.undp.org oferă publicului acces la informații despre mai mult de 10.000 de proiecte PNUD. Pe bună dreptate, Indicele de Transparență a Asistenței din 2020 i-a atribuit PNUD-ului un scor de 96,6 din 100, fiind în creștere cu 1,2 puncte față de ultimul Indice publicat în 2018.

Toate părțile interesate - guverne, ONU, sectorul privat, societatea civilă, mass-media și persoanele fizice - au drepturi și responsabilități atunci când este vorba de eradicarea corupției. Atunci când țările și comunitățile au nevoie de miliarde de dolari pentru a realiza Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, PNUD se angajează să acorde asistență țărilor la dezrădăcinarea corupției din orice sector. Aceasta va ajuta la mobilizarea finanțelor valoroase pentru dezvoltarea sectoarelor critice - de la ajutorul oferit comunităților vulnerabile pentru a se adapta și răspunde la criza climatică, până la susținerea eforturilor de a proteja și restabili mediul ambiant, la promovarea inițiativelor inovative de extindere a energiei curate, accesibile pentru milioane de oameni. Uniți împotriva corupției, putem accelera impulsul global, care este necesar în abordarea provocărilor complexe de dezvoltare cu care se confruntă omenirea în prezent.  

Achim Steiner, Administrator, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)

Tema Zilei Internaționale Anticorupție 2021 este „Dreptul tău, rolul tău: Spune „Nu” corupției”.