Ghid de bune practici privind intervenția profesioniștilor din sistemul de justiție penală în cazurile de violență în familie

Ghid de bune practici privind intervenția profesioniștilor din sistemul de justiție penală în cazurile de violență în familie

6 December 2022

Ghidul a fost elaborat cu scopul de a contribui la îmbunătățirea situației victimelor violenței în familie, prin consolidarea cunoștințelor teoretice și a deprinderilor practice în procesul de aplicare eficientă a legislației naționale. Astfel, va începe acea schimbare care va asigura protecția victimelor violenței în familie și tragerea la răspundere a agresorilor.

În ghid sunt prezentate bune practici, identificate pe durata desfășurării proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Suediei. În cadrul proiectului s-a pus accent inclusiv pe identificarea și eliminarea obstacolelor din calea accesului la justiție al femeilor - victime ale violenței în familie.

De asemenea, ghidul oferă recomandări cu privire la măsurile care pot fi întreprinse pentru a îmbunătăți practicile existente, prin promovarea unui model unic și uniform de intervenție coordonată a sistemului justiției penale în cazurile de violență în familie.

„Ghidul de bune practici privind intervenția profesioniștilor din sistemul de justiție penală în cazurile de violență în familie” poate fi utilizat de către reprezentanți ai sistemului de justiție penală și ai organizațiilor neguvernamentale, alți profesioniști și persoane interesate sau active în domeniul justiției. Ținând cont de necesitatea unei abordări instituționalizate pentru a obține o îmbunătățire a modalității de răspuns la cazurile de violență în familie, ghidul poate servi și ca resursă utilă pentru factorii de decizie, conducătorii de instituții, persoanele care activează în domeniul elaborării de politici publice.