Evaluarea lacunelor de cunoștințe în domeniul electoral și nivelul de implicare civică

Evaluarea lacunelor de cunoștințe în domeniul electoral și nivelul de implicare civică

29 May 2024

Obiectivul general al studiului a fost de a evalua lacunele de cunoștințe și nivelul de angajament civic al populației, cu accent pe grupurile vulnerabile.

Studiul a fost realizat pe baza unui sondaj reprezentativ la nivel național pentru populația generală adultă, care acoperă toate regiunile țării, inclusiv localitățile urbane și rurale, suplimentat de două eșantionare de tip boost pentru persoane cu dizabilități și persoane de etnie romă. Grupul țintă a fost populația adultă în vârstă de 18 ani, persoane cu dizabilități și persoane de etnie romă din 160 de localități. Un număr total de 1507 respondenți au fost intervievați față în față la domiciliu: 1158 populație generală, inclusiv suplimentar 192 romi și 157 persoane cu dizabilități. În acest context, a fost aplicată metoda eșantionării semi-probabiliste, stratificate, cu 4 etape de eșantionare. Marja de eroare pentru dimensiunea eșantionului populației generală este de ± 3%. Datele au fost colectate în perioada 27 octombrie – 30 decembrie 2023.

Studiul a inclus și o componentă calitativă. În acest sens au fost organizate 6 discuții de grup cu o medie de 7,5 participanți pe grup. 45 de persoane au participat la focus grupuri. Grupurile au fost organizate cu tineri din mediul rural și urban, femei, vârstnici, persoane cu dizabilități și romi.