Programul Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (VI)

Statut:Activ
Durată:2023 – 2025
Buget:4.375.200 USD
Donator:Uniunea Europeană
Acoperire:Malul drept și malul stâng al râului Nistru, Republica Moldova
Beneficiari:Locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru
Domeniu de intervenție:Creștere incluzivă
Parteneri:Biroul politici de reintegrare, autoritățile locale, asociații de afaceri, Camerele de Comerț și Industrie, organizații comunitare, ONG-uri internaționale, naționale și locale care activează în comunitățile de pe ambele maluri
Document de proiect:Programul Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (VI)
Vezi pagina de transparență a proiectului.

 

Descrierea proiectului:

Programul Uniunii Europene „Măsuri de Promovare a Încrederii” contribuie la consolidarea încrederii între populația de pe ambele maluri ale râului Nistru prin susținerea activităților comune în următoarele domenii: 1) Dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă decente pentru femei și bărbați; 2) Cooperarea tematică îmbunătățită între societatea civilă de pe ambele maluri ale râului, 3) Dezvoltarea comunitară și susținerea infrastructurii sociale la scară mică, 4) Promovarea patrimoniului cultural.

Obiective:

 • Crearea oportunităților de angajare și surselor de trai de-a lungul râului Nistru prin stimularea activității economice de cooperare a celor două maluri; 
 • Sprijinirea activității platformelor de colaborare sectorială între ambele maluri ale Nistrului cu scopul rezolvării problemelor comune în următoarele domenii: sănătate, mediu, cultură, educație, sport și turism;
 • Abilitarea comunităților locale și actorilor de pe ambele maluri prin participarea la implementarea proiectelor comune în domeniul dezvoltării comunitare și îmbunătățire a serviciilor publice pe ambele maluri; 
 • Sprijinirea sectorului cultural, cu accent pe conservarea și promovarea patrimoniului istoric de pe ambele maluri ale Nistrului.
   

Rezultate scontate:

 • Îmbunătățirea condițiilor de trai pe cele două maluri ale râului Nistru prin creșterea oportunităților economice și crearea a până la 50 de locuri de muncă; 
 • Cooperarea economică între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru este consolidată pentru dezvoltarea soluțiilor care contribuie la îmbunătățirea competitivității mediului de afaceri pe ambele maluri ale râului Nistru; 
 • Aproximativ 40 de OSC-uri de pe ambele maluri se implică activ și produc soluții pentru problemele comune în beneficiul dezvoltării socio-economice ale ambelor maluri; 6 platforme existente de cooperare între OSC-uri de pe ambele maluri sunt susținute în continuare pentru a limita disparitățile tematice dintre maluri; 
 • 12 comunități de pe ambele maluri au practici îmbunătățite de implicare și participare sporită a populației în dezvoltarea locală; este stabilit un dialog durabil între cetățeni, sectorul privat, societatea civilă și populație;
 • Cel puțin 10 asociații locale și/sau grupuri de inițiativă sunt create, cu abilități și cunoștințe îmbunătățite de dezvoltarea comunitară și participare cetățenească; 
 • Mai multe proiecte comune de reabilitare a infrastructurii infrastructuri sociale și a patrimoniului cultural pe ambele maluri sunt implementate în beneficiul a peste 40.000 de persoane; 
 • Patrimoniul cultural este promovat drept factor de stimulare a dezvoltării și consolidării încrederii; 
 • Decalajul de dezvoltare dintre cele două maluri este redus.
   
AniBugetCheltuieli
Uniunea Europeană
2023282.080 USD140.732 USD
20242.230.950 USD 
20251.862.170 USD