Programul Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (V)

Statut:Activ
Durată:2019 – 2024
Buget:15.104.143 USD
Donator:Uniunea Europeană
Acoperire:Malul drept și malul stâng al râului Nistru, Republica Moldova
Beneficiari:Locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru
Domeniu de intervenție:Creștere incluzivă
Parteneri:Biroul politici de reintegrare, autoritățile locale, asociații de afaceri, Camerele de Comerț şi Industrie, organizații comunitare, specialiști în domeniul statisticii, ONG-urile internaționale, naționale și locale care activează în comunitățile de pe ambele maluri
Document de proiect:Programul Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (V)
Alte documente:Proiecte implementate în cadrul Programului Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii
Vezi pagina de transparență a proiectului.

 

Descrierea proiectului:

Cea de-a V-a etapă a Programul Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii contribuie la consolidarea încrederii între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru prin susținerea activităților comune în patru domenii: 1) Dezvoltarea afacerilor și a antreprenorialului 2) Dezvoltarea comunităților și colaborarea ONG-urilor în cadrul platformelor tematice, 3) Conservarea patrimoniului cultural și istoric, 4) Elaborarea conținutului media local.

Obiective:

 • Dezvoltarea socială și economică a ambelor maluri ale râului Nistru prin asigurarea accesului echitabil la oportunitățile oferite de Acordul de Asociere (AA) și Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC), dar și la apropierea comunităților de pe ambele maluri;
 • Eliminarea discrepanțelor dintre regiunea transnistreană și celelalte regiuni ale țării prin sprijinirea dezvoltării locale și a ONG-urilor;
 • Apropierea sectoarelor prin proiecte pilot (spre exemplu, cultură). Includerea malului stâng al râului Nistru în inițiativele generale de dezvoltare a Moldovei și diminuarea discrepanțelor de dezvoltare între cele două maluri;
 • Sprijinirea activităților media pe ambele maluri ale râului Nistru pentru a crea produse media comune.

Rezultate scontate:

 • Îmbunătățirea condițiilor de viață pe ambele maluri ale râului Nistru prin sporirea oportunităților economice și crearea locurilor de muncă;
 • Dezvoltarea comunităților prin sporirea capacităților ONG-urilor și a APL-urilor;
 • Dezvoltarea platformele tematice create în etapa precedentă a programului pentru cooperarea ONG-urilor de pe ambele maluri în scopul eliminării disparităților;
 • Susținerea culturii ca sector pilot în scopul dezvoltării și consolidării încrederii;
 • Îmbunătățirea capacităților instituțiilor media de pe ambele maluri pentru a produce în comun conținut atractiv, calitativ și profesionist în scopul dezvoltării social economice a ambelor maluri.

Realizări:

 • 24 organizații de suport în afaceri de pe ambele maluri cooperează pentru dezvoltarea capacităților și  digitalizarea întreprinderilor-membre și a infrastructurii sectoriale, prin intermediul a 12 proiecte trans-riverane. Printre sectoarele susținute se numără: apicultura și cultivarea plantelor medicinale și aromatice, textil, turism, industriile creative și IT și serviciile de facilitare a schimburilor comerciale prin intermediul platformelor europene;

 • În 2021, 26 de tineri antreprenori din stânga Nistrului au primit echipamente și mentorat fiind acum proprietari ai afacerilor lor și au creat 130 locuri de muncă. Alți 13 tineri de pe ambele maluri, au obținut granturile în valoare de până la 15. 000euro în 2022, fiind actualmente ghidați și instruiți pentru a-și lansa afacerile pe ambele maluri;
 • 60 de antreprenori au obținut consultanță individuală în afaceri pentru depășirea consecințelor crizei pandemice, iar circa 180 au participat online, în sesiunile de instruire antreprenorială. Acum, toate sunt active și își continuă activitatea;

 • 20 de IMMM-uri și-au consolidat prezența online cu noi identități vizuale, pagini web sau campanii profesioniste pe rețelele de socializare, ca parte a activității „Go Online” desfășurate pe malul stâng. Prin intermediul atelierelor online periodice și întrunirilor cu experți-cheie, peste 300 de antreprenori au fost instruiți cu privire la componentele de marketing digital și abilitățile antreprenoriale;
 •   Capacitățile a 20 de consultanți de afaceri de pe ambele maluri au fost fortificate, conform standardului ISO 20700:2017 Servicii de consultanță în management;
 • 31 de organizații ale societății civile au fost sprijinite în implementarea unor activități care vor îmbunătăți și mai mult colaborarea dintre cele două maluri ale Nistrului în domeniile educație, cultură, ocrotirea sănătății, sport, protecția mediului și altele. În total, se așteaptă ca 30.000 de persoane să beneficieze de programul de granturi mici;
 • O platformă de cooperare în sectorul turistic a fost lansată în octombrie cu participarea a 40 organizații de profil de pe ambele maluri. Aceasta completează cele cinci platforme tematice trans-riverane formate în etapa anterioară a programului - educație, sport, sănătate, cultură și ecologie - continuă furnizarea de servicii de reprezentare, advocacy și sprijin pentru crearea de rețele pentru părțile interesate. Platformele tematice, care reunesc peste 350 de ONG-uri și profesioniști, reprezentanți ai mediului academic și ai administrației locale, au un rol important în identificarea problemelor sectoriale comune și ale soluțiilor comune viabile. Platforma de sănătate a echipat stații de lucru de medicină generală pentru pregătirea medicilor de familie pe malul stang al Nistrului și a instruit personalul medical în medicina de familie. În cadrul Platformei Educație au fost elaborate ghiduri pentru profesori și manageri pentru planificarea unui mediu educațional incluziv, fără bariere pentru școlari, organizarea unui proces de învățare mixt, folosind tehnologiile informaționale. Platforma Cultură contribuie activ la dezvoltarea și promovarea tinerilor artiști, muzicieni, oameni de cultură prin instruire, organizare de evenimente culturale. Platforma de mediu s-a concentrat pe subiecte precum schimbările climatice, surse alternative de energie, agricultura conservatoare și dezvoltarea ecologică durabilă în agricultură, reflectarea problemelor de mediu în mass-media, prin organizarea de activități de consolidare a capacităților pentru peste 1200 de participanți;
 • 16 obiecte de infrastructură, printre acestea: școli, grădinițe, terenuri sportive, centre de sănătate, case sociale și case de cultură, sisteme de iluminare publică și de colectare a deșeurilor au fost modernizate, îmbunătățind astfel calitatea vieții în localitățile: Sănătăuca, Camenca, Rezina, Rîbnița, Tiraspol, Cioburciu, Corotna, Dnestrovsc, Bălăbănești, Holercani, Cocieri, Speia, Telița, Roșcani, Tîrnauca, Teiul, Mălăiești. Drept rezultat, peste 100 mii de femei și bărbați beneficiază de servicii sociale mai bune;
 • În domeniul renovării patrimoniului cultural-istoric, la Cetatea Tighina (Bender) lucrările de restaurare și conservare vor fi finalizate în primăvara anului 2023. Circul din Chișinău a beneficiat de expertiză tehnică de înaltă calitate, precum și de servicii de proiectare tehnică. Pregătirile pentru lucrările de conservare și restaurare sunt în curs. Au fost selectate pentru realizarea lucrărilor de reabilitare/conservare a 10 obiective de scară mică, câte 5 de pe fiecare mal al râului Nistru: biserica creștin-ortodoxă și sinagoga din Rașcov, turnul vânturilor din Stroiești, moara de apă din Beloci și aula Colegiului de Artă din orașul Tighina (Bender), pe malul stâng. Pe malul drept: Moldova Film – digitalizarea desenelor animate, muzeul satului din s. Doroțcaia, moara de vânt din Gaidar, cavoul familiei Macri și turnul de apă din Șoldănești; 
 • 23 de inițiative ale instituțiilor media și a caselor de producție din dreapta și stânga Nistrului s-au soldat cu co-producția și distribuirea, pe ambele maluri, a mai multe produse audiovizuale, cum ar fi: poveștile lui Ion Creangă animate în format 2D, filme documentare și artistice, talk-showuri, podcasturi și altele. Datorită expertizei tehnice, oferite de specialiști din statele membre ale Uniunii Europene, în domeniile: editare video, realizare podcasturi audio și video, management social media, producție TV, etc., a fost îmbunătățită calitatea produselor audiovizuale realizate în cadrul acestor proiecte.
AniBugetCheltuieli
Uniunea Europeană
20192.280.170 USD2.270.014 USD
20203.877.342 USD2.438.846 USD
20213.314.033 USD2.612.662 USD
20222.114.172 USD3.556.449 USD
20232.824.221 USD3.192.841 USD
2024694.205 USD