[Finalizat] Programul Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (IV)

Statut: Finalizat
Durată: 2015 – 2018
Buget: 11.104.000 USD
Acoperire: Republica Moldova - malul drept și stâng al râului Nistru
Beneficiari: Oamenii care trăiesc pe ambele maluri ale Nistrului, comunitatea de afaceri din ambele maluri
Domeniu de intervenție: Creștere incluzivă
Parteneri: Biroul de Reintegrare, autorităţile locale, agenţii economici, întreprinderile mici și mijlocii, Camerele de Comerţ şi Industrie, asociațiile de afaceri, membri ai comunităților și organizaţii comunitare, specialişti în domeniul statisticii, ONG-urile internaţionale, naţionale şi locale care activează în comunitățile de pe ambele maluri
Document de proiect: Programul Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (IV)
Alte documente: Proiecte implementate în cadrul Programului Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii
Raport final: Programul Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (IV) - Raport final
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Programul „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” contribuie la consolidarea încrederii între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru prin susţinerea activităţilor comune în domeniul dezvoltării afacerilor și îmbunătăţirii infrastructurii localităţilor.

Obiective:

 • Intensificarea colaborării între agenţii economici de pe ambele maluri, în vederea creării oportunităţilor de angajare şi a condiţiilor mai bune de trai pentru oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului;
 • Abilitarea comunităţilor şi actorilor locali de pe ambele maluri ale Nistrului, pentru ca ei să realizeze împreună proiecte de dezvoltare locală şi de îmbunătăţire a infrastructurii sociale.

Rezultate scontate:

Dezvoltarea afacerilor şi oportunităţi de angajare

 • Cel puţin 50 de parteneriate vor fi create între agenţii economici şi comunităţile de afaceri de pe ambele maluri, ceea ce va conduce la o înţelegere comună a obstacolelor, oportunităţilor şi standardelor tehnice în domeniul dezvoltării afacerilor;
 • Cel puţin 200 de întreprinderi mici şi mijlocii (inclusiv cele conduse de femei) vor fi implicate în activităţi comune şi vor beneficia de susţinere pentru dezvoltarea afacerilor, ceea ce va contribui la sporirea capacităţilor profesionale şi a standardelor de business pe malul stâng;
 • Cel puţin 150 de locuri noi de muncă şi 5.000 de surse noi de întreţinere vor fi create pentru femeile şi bărbaţii de pe ambele maluri ale râului Nistru, iar comunităţile de afaceri vor beneficia de noi oportunităţi de colaborare;
 • Cel puţin 20 de consultanţi în domeniul afacerilor vor fi instruiţi/certificaţi, iar piaţa de consultanţă va fi îmbunătăţită şi consolidată. Acest lucru, va contribui la sporirea capacităţilor oamenilor de afaceri şi le va permite să beneficieze de regimul DCFTA (Zona de Liber Schimb, Aprofundat și Cuprinzător), în sensul accesului la piaţa UE;
 • 30 de întreprinderi noi vor fi create şi integrate în platformele existente de cooperare dintre cele două maluri, ca urmare a îmbunătăţirii culturii antreprenoriale şi a accesului sporit la informaţii şi surse de finanţare.

Comunităţi abilitate şi îmbunătăţirea infrastructurii sociale

 • Cel puţin 60 de actori locali îşi vor îmbunătăţi capacităţile pentru a asigura o dezvoltare locală durabilă şi a le asigura grupurilor vulnerabile acces la servicii publice de calitate, prin abilitarea comunităţilor;
 • Cel puţin 30 de proiecte de îmbunătăţire a infrastructurii sociale vor fi realizate pe ambele maluri ale Nistrului;
 • Aproximativ 100.000 de femei şi bărbaţi vor beneficia direct de pe urma activităţilor Programului;
 • Peste 30 de profesionişti în domeniul statisticii de pe ambele maluri vor fi instruiţi, iar colaborarea statisticienilor din Chișinău și Tiraspol se va intensifica, ceea ce va permite ca, cel puțin, 5 domenii statistice să fie aliniate la standardele internaţionale.
 • Relaţiile de colaborare dintre oamenii de pe cele două maluri se vor intensifica.

Realizări:

 • 163 schimburi comerciale și parteneriate au fost create cu sprijinul Programului, din care 92 între cele două maluri ale râului Nistru;
 • 165 consultanți de pe ambele maluri (30% femei) și-au îmbunătățit capacitățile profesionale;
 • 87 consultanți au fost certificați inclusiv de organizații internaționale pentru a oferi servicii competitive și sprijin mediului de afaceri de pe ambele maluri;
 • 1.545 servicii de business au fost oferite antreprenorilor de pe ambele maluri;
 • Au fost create 66 întreprinderi pe ambele maluri, dintre care 31 prin intermediul programului de ”Granturi pentru Tineri”, care au generat în total 166 locuri de muncă permanente (90 pentru femei, 70 pe malul stâng);
 • Au fost create și susținute 10 asociații de afaceri, dintre care 6 pe malul stâng;
 • Au fost create și susținute 3 centre de informare în domeniul turismului și al agriculturii (2 dintre ele fiind create pe malul stâng);
 • 72 lideri locali și organizațiile societății civile și-au îmbunătățit capacitățile pentru a identifica soluții relevante de consolidare a încrederii între cele 2 maluri ale Nistrului, dar și pentru a elabora propuneri de proiecte de infrastructură socială;
 • Au fost implementate 31 de proiecte de infrastructură socială (inclusiv 2 centre de informare a turiștilor);
 • Au fost create 4 platforme tematice în domenii ca sănătatea, mediul, cultura, educația și sportul. Aceste platforme tematice au cooperat intens cu instituțiile publice pentru a dezvolta proiecte de sporire a măsurilor de încredere, axate pe rezolvarea problemelor sociale comune printre care: furnizarea de servicii medicale în domenii subfinanțate sau în comunitățile cu acces limitat, pilotarea conceptelor de educație incluzivă și non-formală, în special în partea stângă a Nistrului, evaluarea nevoilor instituțiilor culturale de pe ambele maluri și organizarea de campanii de conștientizare a problemelor legate de poluarea râului Nistru;
 • Au fost implementate 30 proiecte de granturi mici pentru a sprijini colaborarea între instituțiile sociale renovate, de pe ambele maluri. În coordonare cu liderii platformelor, ONG-urile beneficiare au organizat 360 activități de consolidare a capacităților, inclusiv au oferit 70 servicii de mentorat și coaching. Au fost organizate peste 200 schimburi de experiență și vizite de studiu pentru a face cunoștință cu cele mai bune practici a colegilor de pe malul opus;
 • În cele 4 domenii tematice stabilite beneficiarii programului de granturi mici au obținute următoarele rezultate: sănătate – pe ambele maluri au fost deschise 5 centre de instruire perinatală, personalul medical de pe malul stâng a fost instruit pentru a oferi îngrijire paliativă, au fost achiziționate și livrate consumabile și echipamente esențiale instituțiilor de asistență medicală de pe malul stâng, populația din mediul rural a obținut acces gratuit la servicii de consultanță pentru bolile hepatice și stomatologice, personalul instituțiilor publice de pe ambele maluri a fost instruit să acorde primului ajutor în caz de urgență, au fost organizate campanii de informare și cursuri pentru copiii cu sindromul autist și pentru familiile lor; mediu: a fost sporit gradul de conștientizare a comunităților locale cu privire la problemele ecologice ale râului Nistru, au fost sprijinite campaniile de informare pentru conservarea resurselor naturale, cultura: comunitățile de pe ambele maluri au fost angajate în activități de cooperare, la nivel local și regional au fost organizate festivaluri și alte evenimente culturale majore (concertele IaMania, La la Play și Nistru Jazz Festival), la care au participat mai mult de 20.000 oameni de pe ambele maluri, trupe și artiști de pe malul stâng și malul drept au participat la evenimente locale, organizate în casele de cultură renovate în cadrul Programului SCBM (Rașcov, Corjova, Carmanova, etc), o carte unică de povești și legende a fost publicată și distribuită beneficiarilor Programului;
 • 42 de statisticieni și specialiști care produc date pe ambele maluri și-au îmbunătățit cunoștințele și abilitățile în domeniile relevante profilului profesional, prin participarea la activitățile de dezvoltare a capacităților, dar și datorită vizitelor de studiu comune organizate;
 • Pe malul stâng a fost pilotată Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice, la implementarea acestui proiect fiind considerate lecțiile învățate și cele mai bune practici folosite pentru aceeași cercetare implementată anterior pe malul drept;
 • Mai mult de 23.000 persoane (51% femei) au beneficiat direct de proiectele Programului și peste 200.000 de cetățeni de pe ambele maluri și-au îmbunătățit nivelul de trai datorită inițiativelor implementate în cadrul Programului SCBM 4.
Ani Buget Cheltuieli
Uniunea Europeană
2015 1.947.923 USD 1.947.923 USD
2016 4.321.667 USD 4.321.667 USD
2017 2.997.908 USD 2.997.908 USD
2018 1.695.975 USD 1.613.363 USD