Support to Confidence Building Measures Programme (I-II)

[Finalizat] Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (I-II)

Statut: Finalizat
Durat[: 2009 – 2012
Buget: 3,7 milioane Euro oferiţi de Comisia Europeană
Domeniu de intervenție: Creștere incluzivă
Parteneri: Ministerul Reintegrării, ONG-rile internaţionale ce îşi desfăşoară activitatea în regiunea transnistreană etc.
Document de proiect: Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (I-II)
Raport final: etapa 1, etapa 2
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Programul are ca scop abordarea necesităţilor comunităţilor din regiunea transnistreană prin sporirea accesului la serviciile economice şi sociale de bază, precum şi accesului la sursele de informare obiective şi diversificate. Proiectul îşi propune să promoveze desfăşurarea acţiunilor locale prin intermediul unei abordări comunitare ce reuneşte organizaţii din regiunea transnistreană şi restul Republicii Moldova pentru a conlucra asupra oportunităţilor de dezvoltare ce prezintă interes comun.

Datorită stabilirii acestui obiectiv, proiectul se află in concordanţă deplină cu politica Comunităţii Europene pentru consolidarea societăţii civile, inclusiv Consensul European pentru Dezvoltare. De asemenea, proiectul urmează să abordeze necesităţile celor mai vulnerabile comunităţi, un accent deosebit fiind pus pe regiunea transnistreană, inclusiv zona de securitate. Vor fi sprijinite parteneriatele cu participarea actorilor de pe ambele maluri ale râului Nistru, creându-se, în paralel, posibilităţi de interacţionare şi promovând, astfel, cooperarea economică, precum şi contribuind la consolidarea încrederii dintre factorii de decizie şi publicul larg. Proiectul va sprijini activităţile din următoarele domenii: dezvoltarea afacerilor, abilitarea comunităţilor şi organizaţiile societăţii civile.

Obiective:

 • Sprijinirea iniţiativelor şi acţiunilor ce impulsionează dezvoltarea societăţii civile în regiunea transnistreană, răspund la necesităţile acute ale comunităţii şi sprijină cetăţenii în soluţionarea problemelor prin intermediul cooperării şi participării; 
 • Susţinerea/promovarea relaţiilor dintre locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru, îmbunătăţirea fluxului de informaţie şi extinderea spaţiului informaţional;
 • Contribuirea la reintegrarea economică prin promovarea şi susţinerea serviciilor de consultanţă şi bunelor practice în domeniul afacerilor, precum şi schimbul de experienţă dintre cele două maluri ale râului Nistrului în acest domeniu;
 • Abilitarea comunităţilor de a implementa şi monitoriza priorităţile de dezvoltare, precum şi abilitarea actorilor locali de a presta servicii şi moderniza infrastructura de bază.
 

Beneficii:

 • Dezvoltarea şi susţinerea organizaţiilor locale pe care proiectul intenţionează să le obţină la nivelul oamenilor simpli, precum şi dezvoltarea societăţii civile datorită soluţionării problemelor stringente ale comunităţii prin intermediul cooperării şi participării. Deoarece  cea mai mare parte a activităţilor finanţate de donatori erau concentrate în marile oraşe, această componentă a proiectului vizează regiuni ce nu au beneficiat de asistenţă;
 • Dezvoltarea organizaţiilor societăţii civile din regiunea transnistreană;
 • Reacţionarea la necesităţile acute ale cetăţenilor, consolidarea relaţiilor dintre comunităţi şi organizaţiilor societăţii civile;
 • Îmbunătăţirea relaţiilor dintre autorităţile locale şi organizaţiilor societăţii civile, precum şi abilitarea comunităţilor;
 • Sporirea accesului comunităţilor din regiunea transnistreană la serviciile economice şi sociale de bază, precum şi accesului la sursele de informare obiective şi diversificate;
 • Soluţionarea problemelor stringente ale comunităţii şi motivarea cetăţenilor să rezolve   aceste probleme prin intermediul cooperării şi participării;
 • Formarea şi consolidarea încrederii între cetăţenii din regiunea transnitreană şi restul R. Moldova, inclusiv îmbunătăţirea relaţiilor dintre asociaţiile de afaceri de pe ambele maluri ale râului Nistru;
 • Aproximativ 50 de întreprinderi mici şi mijlocii vor beneficia de servicii performante de consultanţă în domeniul afacerilor şi îşi vor perfecţiona capacităţile de administrare;
 • Implementarea a cel puţin 9 proiecte mici de infrastructură în domeniul economic şi sferei sociale;
 • Susţinerea a 20 parteneriate dintre ONG-rile de pe ambele maluri ale râului Nistru.

Sensibilizare publică:

 • Diseminarea informaţiei şi sensibilizarea publicului despre acţiunile şi impactul activităţii ONG-rilor din regiunea transnistreană;
 • Promovarea activităţilor societăţii civile prin intermediul comunicatelor şi conferinţelor de presă, interviurilor, participării la dezbateri publice şi emisiuni televizate etc.;
 • Organizarea unei campanii publice cu scopul de a promova iniţiativele societăţii civile din regiunea transnistreană.
 • Îmbunătăţirea fluxului de informaţie şi extinderea spaţiului informaţional între ambele maluri ale râului Nistru.