villagers in Thailand

Neste generasjons UNDP

Dagens utviklingsutfordringer er komplekse og hver kontekst er unik. Derfor skreddersyr vi vårt arbeid utifra forutsetningene og behovene til de landene og samfunnene vi samarbeider med.

Our
mission

Vi arbeider i mer enn 170 land for å utrydde fattigdom og redusere ulikhet og ekskludering. Vi hjelper land i deres arbeid med å utvikle godt styresett og lederskap, samarbeidsmuligheter og institusjonell kapasitet, for å kunne oppnå bærekraftig utvikling. Vi tilbyr vår ekspertise i utviklingsspørsmål og utviklingspraksis, og vår erfaring gjennom flere tiår på landnivå, for å støtte land med å møte deres utviklingsvisjoner.