Vårt oppdrag

Vi arbeider i mer enn 170 land for å utrydde fattigdom og redusere ulikhet og ekskludering. Vi hjelper land i deres arbeid med å utvikle godt styresett og lederskap, samarbeidsmuligheter og institusjonell kapasitet, for å kunne oppnå bærekraftig utvikling. Vi tilbyr vår ekspertise i utviklingsspørsmål og utviklingspraksis, og vår erfaring gjennom flere tiår på landnivå, for å støtte land med å møte deres utviklingsvisjoner.

Våre resultater

41

land

har fått støtte til å redusere og håndtere kjønnsbasert vold

71

millioner

mennesker i 36 land fikk tilgang til nødvendige samfunnstjenester

2.4

millioner

husholdninger på landsbygda i 33 land fikk tilgang til ren, billig og bærekraftig energi

40

millioner

mennesker i 25 land fikk tilgang på finansielle tjenester

32

millioner

mennesker i 34 land fikk tilgang til rettssystem

100

land

fikk hjelp med å integrere de globale utviklingsmålene og deres nasjonale og regionale utviklingsplaner

Publikasjoner