Fra håp til handling

Evaluering av bærekraftsmålene halvveis til 2030

Les mer

Vårt oppdrag

Vi arbeider i mer enn 170 land for å utrydde fattigdom og redusere ulikhet og ekskludering. Vi hjelper land i deres arbeid med å utvikle godt styresett og lederskap, samarbeidsmuligheter og institusjonell kapasitet, for å kunne oppnå bærekraftig utvikling. Vi tilbyr vår ekspertise i utviklingsspørsmål og utviklingspraksis, og vår erfaring gjennom flere tiår på landnivå, for å støtte land med å møte deres utviklingsvisjoner.

Våre resultater

100

land

har fått hjelp med å integrere de globale utviklingsmålene og deres nasjonale og regionale utviklingsplaner

38

Millioner

flere kvinner har fått muligheten til å stemme ved valg i 30 land

71

millioner

mennesker i 36 land har fått tilgang til nødvendige samfunnstjenester

43

land

har fått støtte til å redusere og håndtere kjønnsbasert vold

40

millioner

mennesker i 25 land har fått tilgang på finansielle tjenester

82

Land

har adoptert over 580 digitale løsninger for sine samfunnstjenester

32

millioner

mennesker i 34 land har fått tilgang til sine rettssystem

2.4

millioner

husholdninger på landsbygda i 33 land har fått tilgang til ren, billig og bærekraftig energi

Publikasjoner