Ny FN-rapport advarer: Fattigdommen øker i Myanmar

Ny rapport fra FNs Utviklingsprogram (UNDP) peker på en middelklasse som hviskes ut i økende fattigdom. Spesielt kvinner og barn er hardest rammet. FN kommer nå med en sterk oppfordring til akutt internasjonal støtte til husholdninger i Myanmar.

12. April 2024

New York, 11. april 2024 – Myanmars middelklasse har krympet med hele 50 % i løpet av de siste tre årene, og gått inn i en kraftig økning i fattigdom. Dette, i en tid preget av utbredt usikkerhet og konflikt, ifølge en ny rapport utgitt i dag av FNs utviklingsprogram (UNDP). 

Rapporten, med tittelen "Poverty and the Household Economy of Myanmar: A Disappearing Middle Class", avslører alvorlige konsekvenser som er forverret siden militærmakten tok over i februar 2021. Flere mennesker, over 76 % av befolkningen, faller inn i fattigdom eller står overfor en ekstrem usikkerhet til livsopphold. Fattigdomsraten er nesten doblet fra 24,8 % i 2017 til 49,7 % i 2023, samtidig som utenlandske direkteinvesteringer har stupt.  

«De nye tallene viser at mindre enn 25 % av befolkningen i Myanmar klarer å sikre stabile inntekter for å leve over fattigdomsgrensen. Uten umiddelbar aksjon for å gi kontantoverføringer, matsikkerhet og tilgang til grunnleggende tjenester, vil sårbarheten fortsette å vokse, og virkningene vil merkes på tvers av generasjoner», sier øverste sjef i FNs Utviklingsprogram, Achim Steiner.  

Rapporten undersøkte over 12 000 husstander over hele Myanmar, en av de største landsomfattende undersøkelsene som er utført de siste årene, og fant at de fleste familier og husholdninger har blitt tvunget til å ty til ulike, ofte uholdbare tiltak som å kutte utgifter til helsetjenester og utdanning, ta opp lån, og spise mindre. 

Byrden av denne krisen faller uforholdsmessig på kvinner, barn og mennesker som bor i områder preget av konflikt. Dataene viser en økende feminisering av fattigdom, der husholdninger ledet av kvinner har 1,2 ganger større sannsynlighet for å leve i fattigdom enn husholdninger med menn. Økende fattigdom og utdanningskostnader har tvunget lavinntektshusholdninger til å bruke bare 2 % av ressursene sine til skolegang. Med over halvparten av Myanmars barn som lever under fattigdomsgrensen, utgjør krisen en trussel mot landets fremtid og påvirker evner i generasjoner fremover. 
 

For mer informasjon eller intervju kontakt: 

Emilie Andresen: emilie.andresen@undp.org +47 46463687