To unge kvinder fra Bhutan står med traditionelt tøj på og holder hver deres verdensmålskilt: 1: Afskavfattigdom og 13: Klimaindsats

Norge

Om oss

 

Vårt oppdrag, våre mål, vårt mandat

 

FNs utviklingsprogram (UNDP) er til stede i 170 land for å avskaffe fattigdom, redusere ulikheter, fremme fredlige samfunn og støtte land å nå de globale bærekraftsmålene innen 2030. Vi hjelper land å forebygge kriser og konflikter, styrke demokratiske instutisjoner og bygge partnerskap for en bærekraftig utvikling der ingen mennesker blir etterlatt på utsiden. 

UNDPs strategiske plan setter fokuset for organisasjonens arbeid i årene 2022-2025. 

UNDP Norge

er en del av UNDPs nordiske kontor, og fungerer som et bindeledd mellom Norge og UNDPs hovedkvarter. Det nordiske hovedkontoret ligger i København og har i tillegg til Oslo, representasjon i Stockholm og Helsinki. Dette er fordi Norge og de øvrige nordiske landene er viktige samarbeidspartnere for UNDP.

Vi jobber med

å informere publikum, media og myndigheter om bærekraftsmålene og UNDPs arbeid for å nå dem. Det nordiske kontorene gir de nordiske landene lettere adgang til organisasjonen og det multilaterale FN-systemet. Ved å fungere som bindeledd mellom Norge og UNDPs hovedkvarter i New York kan vi være nærmere de norske politikere, de norske utviklingsorganisasjoner, det norske næringslivet og den norske offentligheten.

Vi er ansvarlige for

å informere om UNDPs mandat, utviklingsagenda, vårt arbeid og bærekraftsmålene. Vi arbeider for å sette sentrale utviklingsspørsmål på dagsorden i de nordiske landene. Dette gjør vi blant annet ved å arrangere ekskursjoner til UNDPs programland for parlamentarikere. Vi står også for seminarer og konferanser om aktuelle utviklingsspørsmål og bringer sammen sentrale aktører fra utviklingslandene og Norden.

 

Neste generasjons UNDP


 

Dagens utviklingsutfordringer er komplekse og hver kontekst er unik. Derfor skreddersyr vi vårt arbeid utifra forutsetningene og behovene til de landene og samfunnene vi samarbeider med.  

Tre fokusområder for utvikling

1.

fokusområde

Utrydde fattigdom

2.

fokusområde

Fremme strukturelle endringer

3.

fokusområde

Forebygge kriser og katastrofer

UNDP leverer på disse tre fokusområdene og bidrar til gjennomføringen av bærekraftsmålene gjennom seks såkalte signaturløsninger.

 

Seks signaturløsninger

Våre seks signaturløsninger hjelper oss med å målrette ressurser og ekspertise for å kunne oppnå konkrete og langsiktige resultater.

 

  1. Bekjempe FATTIGDOM
  2. DEMOKRATISK STYRESETT for fredelige og inkluderende samfunn
  3. Forebygging av katastrofer og økt MOTSTANDSKRAFT
  4. KLIMA: naturbaserte løsninger for utvikling
  5. Fornybar ENERGI for alle
  6. LIKESTILLING og økt deltagelse blant kvinner

 

UNDPs arbeid og resultat

UNDP driver over 10.000 prosjekt for å utrydde fattigdom, bekjempe klimaforandringene og redusere ulikheter og urett rundt om i verden. Du kan utforske hvordan vi med hjelp av våre partnere arbeider hver dag for å realisere dette på http://open.undp.org/