Nature Pledge - UNDP Mauritius

Vår strategiske plan

UNDP Norge

Norge og UNDP i aksjon

Integrerte utviklingsløsninger drevet av landprioriteringer og UNDPs nye strategiplan.

Vår strategiske plan 2022-2025 introduserer utviklingen av #NextGenUNDP til #FutureSmartUNDP. Det ikke kun et mantra, men også vår nye målestokk for å lykkes i fremtidens utvikling. Den nye tilnærmingen bygger på UNDPs 50 år lange erfaring fra 170 land og gjør det mulig for oss å fokusere og prioritere der behovene er størst. Ved å samarbeide på denne måten tar vi sikte på å utvide folks valgmuligheter for en mer rettferdig og bærekraftig fremtid, med mennesker og planeten i balanse.

 

Tre fokusområder for utvikling

  1. Utrydde fattigdom
  2. Fremme strukturelle endringer
  3. Forebygge kriser og katastrofer

 

UNDP leverer på disse fokusområdene og bidrar til gjennomføringen av bærekraftsmålene gjennom seks såkalte signaturløsninger. 

 

Seks signaturløsninger

Våre seks signaturløsninger hjelper oss med å målrette ressurser og ekspertise for å kunne oppnå konkrete og langsiktige resultater.

 

 

Bekjempe FATTIGDOM

 

DEMOKRATISK STYRESETT for fredelige og inkluderende samfunn

 

Forebygging av katastrofer og økt MOTSTANDSKRAFT

 

KLIMA: naturbaserte løsninger for utvikling

 

 Fornybar ENERGI for alle

 

 LIKESTILLING og økt deltagelse blant kvinner