UNDP-rapport: Sterke, kvinnelige entreprenører i Afghanistan

17. April 2024

Kabul, 17. april 2024 – Til tross for store utfordringer, fortsetter kvinnedrevne bedrifter i Afghanistan å vise bemerkelsesverdig motstandsdyktighet, og fungerer som viktige pilarer for økonomisk stabilitet i motgang. Dette kommer frem i den omfattende rapporten “Listening to Women Entrepreneurs in Afghanistan. Their Struggle and Resilience”, som offentliggjøres i dag av FNs utviklingsprogram (UNDP). 

Rapporten viser at Afghanistans kvinnelige entreprenører står overfor en rekke hindringer og høye kostnader i forbindelse med forretningsvirksomhet. Diskriminering og operasjonelle begrensninger, kombinert med et kraftig svekket finansielt system, har ført til at 41% av de over 3000 kvinnene i undersøkelsen har havnet i gjeld, og kun 5% har fått lån via banker. Bevegelsesrestriksjoner, der 73% oppgir at de ikke engang kan reise til lokale markeder uten en mahram (mannlig familiemedlem som eskorterer dem), forsterker utfordringene ytterligere.  

Likevel finner kvinnelige entreprenører måter å håndtere utfordringene på. Entreprenørskap har vist seg å være en livslinje og vei til økonomisk selvstendighet for kvinner og deres familier. Studien viser at 80% av de kvinnedrevne bedriftene har inntektene fra virksomheten som sin primære inntektskilde. Kvinnedrevne bedrifter skaper også sårt trengte jobbmuligheter for andre kvinner. 

“Kvinnelige entreprenører har vist utrolig pågangsmot og oppfinnsomhet under de vanskeligste forhold”, sier Kanni Wignaraja, UNDPs regionaldirektør for Asia og Stillehavsområdet. “Med et strategisk fokus på deres behov har UNDP og internasjonale og nasjonale NGO-partnere støttet 75 000 mikro- og småbedrifter, som til sammen har skapt sysselsettingsmuligheter for mer enn 900 000 personer og i sin tur bidratt til å forsørge deres respektive familier. Vi anslår at mer enn 4,5 millioner afghanere har dratt nytte av dette med i gjennomsnitt 42 USD per måned per bedrift – en bemerkelsesverdig liten prislapp sammenlignet med effekten.” 

Øvrige funn og nøkkeltall: 

  • Donorstøtte og økt etterspørsel styrker forretningsmuligheter. Rundt 66% av kvinnene rapporterte om bedriftsvekst det siste året. Donorstøtte er den viktigste faktoren (60%), etterfulgt av økt etterspørsel (44%), økt produktkvalitet (43%) og lavere priser (28%). 
  • På spørsmål om hva det innebærer å drive en bedrift som kvinne, svarte 32% av de kvinnelig ledede SMB-bedriftene at kjønnsdiskriminering gjær det vanskelig for dem å få tilgang til markedet, 28% at det er vanskelig å skaffe forsyninger, og 19% at det er vanskelig å få både formelle og uformelle lån. 
  • Blant kildene til lån til kvinneledede bedrifter var familie (61%), venner (45%), lån fra andre bedrifter (21%), formelle banker (5%) eller pengeoverføringer fra utlandet (5%), mikrofinansieringsinstitusjoner (2%), lokale sparegrupper (2%) og hawala (0,31%). 
  • Sysselsettingsraten for kvinner i yrkesaktiv alder er halvert til 6% det siste året. 

 
Lest rapporten her 


Om studien 

Studien, som er utført av UNDP gjennom Istanbul International Centre for Private Sector in Development i samarbeid med REACH – et humanitært initiativ som leverer data, informasjon og analyser fra krise-, katastrofe- og fordrivelsessituasjoner – og The Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV), er basert på omfattende forskning med kvinnelige entreprenører som er gjennomført i løpet av de siste tre årene. Datagrunnlaget består av 3100 kvantitative intervjuer, fokusgruppediskusjoner med over 100 deltakere og en rekke individuelle dybdeintervjuer. Det dreier seg derfor om en av de største og mest omfattende studiene om den økonomiske situasjonen til kvinnelige entreprenører i Afghanistan som er utført hittil. 

Mediekontakter 
For mer informasjon eller intervju, kontakt: 
emilie.andresen@undp.org +47 464 63 687