"Alle våknet opp til en annen by enn den de sovnet i kvelden før."

En samtale med UNDPs fungerende faste representant, Christopher Laker, om de ødeleggende flommene i Libya.

17. September 2023

Sammen med andre FN-organer og samarbeidspartnere, jobber UNDP med libyske myndigheter for å støtte samfunn som er rammet av oversvømmelsene.

UNDP Libya

Omfattende oversvømmelser i Derna og Øst-Libya har påført enorme ødeleggelser på lokale samfunn, mange av dem var allerede sårbare på grunn av tiår med usikkerhet og konflikt. Første indikasjoner peker på utbredt ødeleggelse og fysisk skade, noe som har gjort mange berørte familier sårbare og i akutt behov for hjelp. Vi snakket med UNDPs faste representant, a.i., Christopher Laker, om situasjonen på bakken. 

Hva er situasjonen på bakken etter oversvømmelsene, og hvordan har samfunn blitt påvirket?

Oversvømmelsene traff byen om natten, så folk sov da de hørte en høy lyd. Vann ble løslatt fra fjellene, og det feide bort alt på sin vei. Bygninger og hjem ble skadet og ødelagt, og folk ble skylt bort. Om morgenen våknet alle opp til en annen by enn den de sovnet i kvelden før. 

Opptil 97 prosent av noen nabolag har blitt oversvømt, og folk har mistet sine familier, sine hjem og sine levebrød. Tilgangen til grunnleggende tjenester er betydelig forstyrret. Vinteren står for døren. Hvordan folk vil klare seg i de kommende dagene, månedene og til og med årene fremover er av stor bekymring. 

Noen dager senere er landet fortsatt i nødmodus ettersom omfanget av ødeleggelsene begynner å bli klart. Det er fremdeles mye som er ukjent, og de første tallene og vurderingene utvikler seg stadig, spesielt i hardt rammede områder som Derna og Benghazi. 

Christopher Laker er UNDPs fungerende faste representant i Libya.

UNDP Libya

Hvordan støtter UNDP samfunn i en krisetilstand som denne?

UNDP har jobbet i denne regionen i mange år - våre ansatte er plassert i et senter i Benghazi, og vi har også nasjonalt ansatte i området rundt Derna. Alle disse kollegaene samarbeider med lokale myndigheter på daglig basis, planlegger levering av grunnleggende tjenester, støtte til livsopphold og sosial samhørighet.

Så i møte med denne tragedien jobber vi nå tett med myndighetene og regjeringen for å kartlegge hvordan vi må overføre den støtten for å hjelpe med å gjenopprette livene til folk som har blitt rammet av oversvømmelsene, og vi erkjenner at utviklingsbistand vil være nødvendig i mange måneder - og år - fremover.

En FN-tverrorganisasjonsoppdrag pågår også akkurat nå i de hardest rammede områdene, og UNDPs regionale koordinator for Øst er en del av denne vurderingen. Vi fokuserer primært på tilgang til grunnleggende tjenester, nødstøtte til levebrød og hjelper lokale myndigheter med å koordinere responsen på krisen, men vil oppdatere vårt støttetilbud når dette innledende teamet er tilbake. En stor bekymring er at de berørte nabolagene, spesielt i Derna, også huset flere av byens helseinstitusjoner. Raske vurderinger som er gjennomført så langt, indikerer at forstyrrelsen av byomfattende tilgang til helsetjenester, kombinert med sannsynlig skade på avløpssystemer og andre sanitæranlegg, utgjør en betydelig risiko for utbrudd av smittsomme sykdommer." 

Vurderingene utvikler seg fortsatt, men FN anslår at oversvømmelsene har tatt livet av tusenvis av mennesker og gjort titusenvis hjemløse.

UNDP Libya

Regjeringen har fastsatt tre prioritetsområder for responsen og har bedt om internasjonal støtte. Først er søk og redning, deretter humanitær respons, og til slutt 'tilbake til livet', som vil fokusere på tidlig gjenoppretting. Dette er der UNDP har tiår med kriseerfaring i regionen og rundt om i verden, der vi støtter fjerning av rusk og murstein, sosioøkonomiske vurderinger og støtte til levebrød som umiddelbar hjelp, samtidig som vi planlegger løsninger for å håndtere de langsiktige konsekvensene av krisen. Vi har jobbet med kommuner innenfor lokal utviklingsplanlegging i mange år, så vi har kunnet starte disse diskusjonene raskt og nå må vi se hva som er forstyrret, hva som er mulig, hva som ikke er mulig, og hvordan vi kan planlegge sammen.

Det er avgjørende at disse tidlige gjenopprettings aktivitetene starter i dag og samarbeider tett med den umiddelbare humanitære responsen. UNDP spiller en avgjørende rolle når en krise rammer: brobyggingen mellom den umiddelbare humanitære responsen og de vedvarende kravene til langsiktig utvikling. 

Hva var situasjonen før oversvømmelsene, og hvordan har UNDP støttet lokale samfunn?

 

Dette er samfunn som allerede var sårbare. Selv om det har blitt oppnådd fremgang de siste årene for å opprettholde fred i samfunnene, har gjenoppbygging av tillit og forbedring av konfliktløsning vært en prioritet.

Oversvømmelsenes innvirkning – på folks helse, deres hjem, deres tilgang til arbeid, deres psykiske velvære – vil presse folks mestringsevne til det ytterste, og det er avgjørende at støtten er der for å hjelpe dem i deres skritt mot gjenoppbygging og bedring.

Av alle kommunene som er berørt, er Derna av særlig bekymring. Selv før denne krisen var behovene store på grunn av dårlig infrastruktur og begrenset tilgang til grunnleggende sosiale tjenester og arbeidsplasser. UNDP har jobbet på lokalt nivå for å tilføre økonomisk støtte til samfunn, gjennom kontantstøtte og levebrødsprogrammer, men virkningen av oversvømmelsene vil sette alle disse hardt oppnådde gevinstene i fare.

Siden 2017 har UNDP støttet 1,5 millioner mennesker i 16 kommuner i Øst-Libya, gjenopprettet tillit mellom borgere og institusjoner og mellom samfunn, og hjulpet kommunene med å levere kritiske tjenester ved å gjenopprette markeder, skoler, helsesentre og samfunnsveier, med støtte fra internasjonale donorer.

Dette er all kritisk infrastruktur, men det er også grunnleggende for sosial samhørighet, som fremmer samarbeid mellom ulike samfunn i regionen. UNDP har vært en viktig bro i å bygge tillit mellom samfunn og bidra til å forbedre sikkerhet; dette må være et sentralt fokus for tidlig gjenoppretting. Programmer og tiltak må utvikles som bygger videre på eksisterende innsats for å sikre sosial samhørighet og opprettholde fred. 

Når vi ser fremover, hvilken støtte vil Libyas innbyggere trenge når de gjenoppbygger og kommer seg på bena?


Levebrød og rehabilitering av grunnleggende tjenester, spesielt vanninfrastruktur, er helt avgjørende. Det er tydeligvis arbeid som må gjøres for å forstå hvordan demningene har sviktet, og for å sikre at de blir gjenoppbygd på en trygg måte, noe som vil være en prioritet for regjeringen. Regjeringen lanserte nylig en masterplan for Benghazi og Derna, ledet av Construction Fund for Benghazi and Derna, med hvem UNDP har samarbeidet om sanitetsaktiviteter og rehabilitering av historiske bygninger, som for eksempel Al-Manar Palace i Benghazi. I kjølvannet av denne ødeleggende katastrofen står vi klare til å tilpasse denne støtten, samtidig som vi fortsetter å fokusere på lokalt nivå på samfunnsinfrastruktur og skape arbeidsplasser.

Vi har også et partnerskap med vannmyndighetene, slik at vi raskt kan tilpasse oss for å imøtekomme de akutte behovene for vann og sanitærforhold i nødssituasjonen. 

I Libya og andre krisetilfeller har UNDP som mål å bygge bro mellom umiddelbar humanitær respons og langsiktig utvikling.

UNDP Libya

I løpet av de siste årene har vi også bygget opp et sterkt program for lokal fredsbygging og motstandskraft som støtter lokale institusjoner i å levere kritiske tjenester og fremme lokal økonomisk gjenoppretting i de mest sårbare kommunene i landet. Gjennom våre nettverk med partnere har vi kunnet gi små tilskudd for å hjelpe folk med å starte opp en virksomhet - fra bakerier og te-sjapper til frisører og skreddere, samt støttet innovative digitale virksomheter.

Vår støtte til levebrød har hjulpet tusenvis av mennesker over hele Libya med å bygge opp livene sine igjen, og vi må umiddelbart starte dette arbeidet med de samfunnene som er berørt av oversvømmelsene.

Tidligere har vi nøye planlagt sammen med myndighetene for å se hvor vi kan tilføre mest verdi, og dette har i stor grad handlet om å gi støtte i lokale samfunn. Men nå står vi overfor en omfattende nasjonal katastrofe. Vi trenger flere ressurser og finansiering for å raskt sette i gang de sårt tiltrengte tiltakene. Dette vil innebære å øke innsatsen fra våre team og sikre at vi har støtte fra internasjonale donorer.

Behovene er enorme, og vi er forpliktet til å støtte folket i Libya og har nettverk og landkunnskapen som kreves for å gjøre det. Sammen kan vi bygge en bedre fremtid.

Lenke til artikkelen i sitt opprinnelige språk: https://www.undp.org/stories/everybody-woke-different-city-one-they-went-sleep-night