Norske satellitter skal avdekke ulovlig fiske

Regjeringen lanserer et globalt havovervåkningsprogram mot fiskerikriminalitet.

7. September 2023

Regjeringen lanserer et globalt havovervåkningsprogram mot fiskerikriminalitet. Over en tredjedel av alle verdens kyststater skal nå få tilgang til satelittdata og kompetanse fra Norge, som de kan bruke til å overvåke egne havområder og avdekke fiskerikriminalitet.

- Dette er grensekryssende organisert økonomisk kriminalitet, som tapper havene for milliardverdier. Fiskerikriminalitet truer økosystemene og bærekraften i havet, og tapper lokalsamfunn for arbeidsplasser og verdier. Kampen mot ulovlig fiske er veldig viktig for en stor havnasjon som Norge. Derfor deler vi norsk teknologi og kompetanse med mange andre land for å få bukt med problemet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Norge skal dele AIS-data fra norske satelitter med alle landene som deltar i Blue Justice Community. Landene får informasjonen kostnadsfritt, og kan dermed gjennomføre analyser selv og avdekke fiskerikriminalitet. De kan også få gratis bistand fra den norske sporingsenheten i Vardø, som er bemannet med analytikere fra Kystverket og Fiskeridirektoratet.

- Å bekjempe fiskerikriminalitet er viktig for å utvikle bærekraftige og rettferdige havøkonomier i utviklingsland, og sporing av fiskefartøy kan bli et helt avgjørende verktøy for disse landene, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Det nye havovervåkingsprogrammet er utviklet av Kystverkets BarentsWatch og Norsk romsenter.

- Helt essensielt for FN

Norge har lenge vært en pådriver for en samlet internasjonal satsing mot fiskerikriminalitet, og finansierer allerede et prosjekt mot fiskerikriminalitet som ligger under FNs utviklingsprogram. Blue Justice Community vil bli et viktig bidrag til dette arbeidet.

- Norge og ikke minst Norden, er en region som har mye å tilby det globale sør. Det unike med det norske initiativet er å kombinere solid statlig fagkunnskap med digitalisering og deling av data. Dette er helt essensielt for FN i vårt arbeid for å nå bærekraftsmålene, sier Ulrika Modeér, FNs assisterende generalsekretær og direktør for UNDPs kontor for eksterne relasjoner.